Nu tar vi nästa steg i jakten på framtiden - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Generalsekreterare Bo Sköld

Nu tar vi nästa steg i jakten på framtiden

FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet har en stabil ekonomi och stor delaktighet. Vi har blivit mer moderna och utnyttjar tekniken mer effektivt. Vi behöver nu konsolidera läget och därefter är det dags att ta nästa steg. Det nya projektet Jakten på framtiden 2024 har startat, skriver generalsekreterare Bo Sköld.

2017-06-27

När denna ledare skrivs närmar vi oss förbundets årsstämma. Rubriken kan på många sätt symbolisera den optimism och framtidstro som finns i förbundet just nu. För fem år sedan var situationen annorlunda. Vår färdriktning var mindre tydlig och vi hade en hårt ansatt ekonomi.
Att styrelsen tog beslutet att genomföra Jakten på framtiden 2013 samlade och enade organisationen. I Jakten på framtiden fick våra medlemmar och förtroendevalda vara med och sätta vår färdriktning för de kommande åren.

Resultatet fem år senare är bra. Vi har blivit mer tydliga i var vi står och vi arbetar tillsammans mot långsiktiga mål. Svenska Jägareförbundets position är nu starkare. I dag är vi en ännu mer attraktiv arbets-givare från norr till söder. Arbetet genomförs i god anda mellan tjänstemän och förtroende-valda, vi har en stabil ekonomi och stor delaktighet.
Vi har blivit mer moderna och utnyttjar tekniken mer effektivt. Vi behöver nu konsolidera läget, men sedan är det dags att ta nästa steg. Det nya projektet Jakten på framtiden 2024 har startat.

I dagsläget har vi påbörjat omvärldsanalys, medlemsundersökning och intervjuer av olika intressenter. Vad tycker då medlemmarna?
Man kan summera det så här: De uttrycker stolthet över att vara jägare och medlemmar, men känner att det är svårt att få förståelse för sina insatser i samhället. Allt färre utanför jägarkåren förstår vilken roll och betydelse jakten har.
Medlemmarna är samtidigt väldigt nöjda med vad förbundet levererar och står för. De använder ofta ord som "samarbete" och "balans" för att beskriva våra arbetsmetoder. De pekar också ut några områden där vi ska satsa mer, bland annat nya medlemmar, opinionsbildning och kommunikation.

De intressenter som finns omkring oss tycker att vi är kunniga och drivande, men att vi kan framföra våra ståndpunkter mer ödmjukt. Som Astrid Lindgren skrev: "den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll".
Från september kommer vi att ha grupparbeten i alla länsföreningar. Då ska vi tillsammans ta fram förslag på våra långsiktiga mål. Därefter ska vi ta fram strategier för att nå målen. Vår strävan är att göra det med stor delaktighet och förankring i hela förbundet. Vid årsstämman i Kiruna 2018 tar vi beslut om nästa steg.
Vid årets stämma lämnar Björn Sprängare ordförandeposten. Ett stort tack för ditt ledarskap, Björn! Jag önskar ny ordförande och ny styrelse lycka till. Nu tar vi nästa steg!

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick