Politikernas påverkan på jakten är avgörande - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

Politikernas påverkan på jakten är avgörande

FÖRBUNDSLEDARE. Årsskifte är ofta tid för reflektion och summering. Som generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet är det inte utan en betydande stolthet jag summerar 2017.

2018-01-26

Vi har under det gångna året tillsammans nått flera framgångar, som vi jägare kommer att ha stor nytta av under många år framöver.

Bland det roligaste i min roll inom förbundet är mötena med er medlemmar och förtroendevalda. Ert engagemang, er kompetens och er vilja att bygga vidare på förbundets långa traditioner av fakta, lokal kunskap och genuina intresse för vår fauna gör mig stolt.
I min vardag slås jag ofta av hur Jägareförbundets förtroendevalda, instruktörer, medlemmar och personal gör ett fantastiskt arbete för jaktens framtid.
Det är lätt att glömma många jägares insatser: Över 50.000 eftersök på trafikskadat vilt årligen, med återkommande observationer, inventeringar och rapporteringar. Arbetet vi gör för att öka den biologiska mångfalden genom att hindra invasiva arters spridning och de miljontals timmar vi lägger på viltvård samt träning inför jakten.

Bland framgångarna under 2017 kan jag särskilt nämna svenska jägares förtur i fjälljakten, den positiva domen från Högsta förvaltningsdomstolen gällande vargjakt, EU parlamentets positiva signaler om ökad flexibilitet i förvaltningen av konfliktomgärdade arter och sist men inte minst att Sverige har en världsunikt hög acceptans för jakt.
Självklart finns det delar som vi inte är nöjda med, men det får vi ta tag i under kommande år.
Jägareförbundet och jägarkåren står ständigt inför nya utmaningar. 2018 är ett viktigt år, kanske främst för att det framåt hösten stundar riksdagsval. Politikens påverkan på jakten är avgörande.
Ett starkt och aktivt jägareförbund är den bästa garanten för att den svenska jakten ska kunna fortgå och utvecklas på ett för jägarna positivt sätt.

Jag hoppas att många fler väljer att bli medlemmar i vårt förbund och att ni som redan är medlemmar hjälper till. Är vi fler får vi större tyngd såväl lokalt och nationellt som internationellt gentemot beslutfattare och andra.
Ert medlemskap har betydelse. Ert engagemang, er kunskap och våra gemensamma framgångar gör skillnad. Glöm inte att fråga dina jaktkamrater om medlemskap under året, det ska jag göra.
Tack för ett bra år, för den svenska jakten. Nu ser vi framåt.

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick