På upploppet mot framtiden - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Torbjörn Larsson. Foto: Madeleine Lewander

På upploppet mot framtiden

FÖRBUNDSLEDARE. Vi jobbar för välmående viltstammar i balans och arbetar enträget med etik och acceptans. Tillsammans levererar vi samhällsnytta. Allt detta ger tyngd och trovärdighet gentemot omvärlden som få andra jägarorganisationer besitter, skriver förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2018-04-02

Vintern har ännu inte riktigt släppt taget här på våra breddgrader, men jag tror inte jag är den enda som ser fram emot våren redan nu.
I väntan på solens riktigt värmande strålar vet jag att det pågår ett mycket intensivt arbete runt om i Jägareförbundets många kretsar och länsföreningar. Vi är nu inne på upploppet i det arbete som förbundet sjösatte förra sommaren.

Runt om hos förbundets tusentals förtroendevalda pågår förhoppningsvis ett arbete med att hantera remissen för Jakten på framtiden 2024, som nyligen skickats ut.
Många, rent av de flesta, förtroendevalda har redan varit djupt involverade i denna demokratiska framtidsprocess som vi nu närmar oss målgången för.
Jag vill tacka er alla för att ni ställer upp och vill samtidigt passa på att rikta ett stort tack till generalsekreterare Bo Sköld och Jonas Paulsson med projektgrupp som hållit i trådarna för projektet. Jag vet att ni jobbat intensivt.

Utan att försöka föregå processen ser jag redan i dag tydligt att vi är stolta jägare.
Vi är stolta över vår jakt, vi är stolta över vår ideella viltvård och vi är stolta medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
Vi levererar tillsammans samhällsnytta oavsett om det handlar om viltinventering, eftersök eller licensjakt.
Vi jobbar för välmående viltstammar i balans och arbetar enträget med etik och acceptans.
Allt detta ger oss en tyngd och trovärdig-het gentemot omvärlden som få andra jägarorganisationer besitter. Det kan vi alla vara stolta över, även om vi alla vet att arbetet hela tiden fortgår.
Senast vi genomförde Jakten på framtiden var 2013. Nu fem år senare kan vi konstatera att det är en turbulent period vi lämnar bakom oss.

Nu har vi alla chanser att bygga vidare. Fundamentet är stabilt. Vi har ordning på ekonomin och vi är ett allt starkare förbund.
Vi har lagt ett antal framgångar bakom oss, men ser redan nu konturerna av kommande utmaningar.
Vad än framtiden för med sig i form av utmaningar kan vi lösa dem tillsammans.
När vi i Kiruna på årsstämman i juni klubbar våra mål och ambitioner för perioden fram till år 2024 ska vi veta att det är med hela förbundet i ryggen vi tar oss an framtiden.
Jag är stolt över det arbete ni lägger ner för förbundet och stolt över att få vara en del av morgondagens Svenska Jägareförbund.

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick