Valår med förväntan - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

Valår med förväntan

FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundets uppdrag är att företräda sina medlemmars jaktpolitiska intressen på bästa sätt. Därför kommer vi att vara tydliga med våra önskemål gentemot politikerna inför den kommande mandatperioden, skriver Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

2018-04-27

Vårens ankomst är särskilt välkommen i år. Vi vet att vintern har varit väldigt tuff för viltet i våra skogar. Så till att börja med, ett stort tack till alla er jägare som verkligen tar ansvar genom en aktiv viltvård. Det gör mig stolt!
Söndagen den 9 september är det riksdagsval. Partipolitikens sakfrågor är sannolikt intressanta för många av Svenska Jägareförbundets 154 000 medlemmar, men mindre intressanta för vår organisation. 
För förbundet är det partiernas jaktpolitik som är relevant.

Vi vet redan i dag att den svenska jakttraditionen, vår i många stycken mycket kompetenta och engagerade viltförvaltning och vårt jakt- och viltvårdsuppdrag har ett starkt stöd i riksdagen.
På samma sätt som jakten i Sverige har en rekordhög uppmätt acceptans hos allmänheten känner förbundet att våra och era synpunkter tas på allvar av riksdagsledamöter och ministrar.
Under tiden fram till valet kommer förbundet – och Svensk Jakt – att granska politikernas tidigare löften inom jaktpolitiken, deras ambitioner den kommande mandatperioden. Jägareförbundet kommer också att vara tydligt med sina önskemål gentemot politikerna.
Delar fungerar redan väl, en del är på gång, men det finns alltid mer att göra. Vi arrangerar till exempel en bred valdebatt i Almedalen och ett seminarium om landsbygdens intressen, där jakten är en vital del. För er som inte kan vara på plats sänder vi som vanligt arrangemangen via förbundets hemsida.

Svenska Jägareförbundet har en bra samverkan med våra folkvalda, såväl lokalt som nationellt samt i EU. Vi har en bra dialog med företrädare för regeringen, precis som vi hade med den föregående regeringen. Jägareförbundet strävar efter att ha detsamma med kommande regering.
Politiken är nämligen viktig. Vem som bestämmer har betydelse i allt från EU:s direktiv till den lokala förvaltningen. Den är viktig för synen på hur viltförvaltningsdelegationerna ska utvecklas, hur rovdjurspolitiken ska se ut framöver och hur fjälljakten ska bedrivas.

Detta är vårt uppdrag från er, våra medlemmar. Att företräda era jaktpolitiska intressen på bästa sätt. Att lyfta fram frågorna som berör jaktens alla olika delar och att med fakta och bästa tillgängliga kunskap vägleda beslutsfattare.
Det är så vi nått våra framgångar tidigare och det är så vi fortsätter att arbeta.
Vi ställer krav på att jaktpolitiken i Sverige ska ge oss jägare en meningsfull jakt och en hållbar viltförvaltning för kommande generationer.

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick