Demokrati i obalans - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Mostphotos

Demokrati i obalans

FÖRBUNDSLEDARE. Otroligt mycket arbete läggs på att kullkasta och försvåra genomförandet av beslut, såväl politiska som rättsliga, men ganska lite arbete på att verkställa. För att demokrati ska fungera räcker det inte med att beslut fattas – de måste också genomföras, skriver generalsekreterare Bo Sköld.

2018-12-27

Det räcker inte med att fatta demokratiska beslut, man måste också genomföra dem om demokratin ska fungera. Hade saker och ting fungerat som det är beslutat, hade vi haft licensjakt på varg om ett par veckor. Så blir det inte.
Sannolikt är det ytterst få jägare och lokalt drabbade som är nöjda med det beslutet.
Jägareförbundet vill ha så få frilevande vargar som möjligt.

Vargens inverkan på dem som bor och lever i vargtäta områden är orimligt stor.
Vi har sagt maximalt 150 vargar. Sveriges riksdag har beslutat att gynnsam bevarandestatus ska ligga mellan 170 och 270 vargar. Naturvårdsverket tillämpar 300.
Inventeringen i vintras visade att det fanns minst 305 individer och verket beslutade då att ställa in jakten. Logiken bakom olika beslut är inte kristallklar. 305 är fler än 300 och definitivt fler än 270, dessutom många fler än de 170 som riksdagen ansåg vara minsta antal. Den svenska vargstammen har dessutom en koppling till den finsk-ryska där det finns tusentals individer.

Det läggs otroligt mycket arbete på att kullkasta och försvåra genomförandet av riksdagens beslut likväl som rättsliga dito, ganska lite arbete på att verkställa det.
Låt mig ta några exempel. EU-kommissionen har arbetat intensivt med att underminera förutsättningarna för svensk och finsk rovdjursförvaltning. Som tur var upptäckte vi det och regeringen kunde efter tydliga påstötningar reagera.
Naturskyddsföreningen får miljontals kronor av Naturvårdsverket för att juridiskt överpröva demokratiska beslut i rovdjursfrågan. Miniminivåer och beräkningsmodeller i rovdjursförvaltningen överprövas och ändras, oftast försvårar det den praktiska rovdjursförvaltningen.
När Sveriges Television ger sig ut på landsbygden för att spegla vargfrågans verklighet, blir det mest en parodi som förminskar frågan och dem som drabbats.
Det finns tyvärr många fler liknande exempel på hur man medvetet jobbar för motverka demokratiska beslut.
Tänk om man i stället hade lagt lika mycket resurser på att genomföra riksdagens beslut. Då hade vi nog haft licensjakt på varg i vinter.

Vikten av att övervaka och stå upp för jaktens intressen, från saltstenen till Bryssel, blir allt viktigare och Jägareförbundet tar den rollen på största allvar. Kanske är det därför vi nu växer och blir fler medlemmar, vilket är mycket glädjande.
Med det vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick