Starkt förbund – stärkt framåtrörelse - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Madeleine Lewander.

Starkt förbund – stärkt framåtrörelse

FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundet ska ha 170 000 medlemmar år 2024. I skrivande stund är vi 1 700 fler medlemmar än vid samma tid förra året. Steg för steg närmar vi oss målet – och vi gör det utan att skänka bort medlemskapet, skriver förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson. Foto: Madeleine Lewander.

2019-06-25

Man blir stärkt och glad av att vara aktiv i Svenska Jägareförbundet. Stämman 2019, som avhölls på Öster Malma, klarades av under första helgen i juni och våra förtroendevalda ombud använde de två dagarna till att verbalt mejsla fram riktningen för förbundet.
Viktiga och kloka beslut togs när den interna demokratin i förbundet verkade. Trevlig stämning, i trevlig miljö som alltid, och alla som var där känner sig förhoppningsvis stärkta av debatten och besluten. För medlemmarna och jakten!

Ett drygt år har gått sedan stämman i Kiruna då vi sjösatte Jakten på framtiden, vår gemensamma satsning mot år 2024. Ett avgörande beslut som togs då är vår satsning på medlemmar och att vi ska prioritera kommunikationsutveckling. Vi ska i klartext fortsätta växa och vi ska bli ännu vassare på att berätta och sprida allt viktigt som förbundet gör.
Under stämman i Sörmland hölls en kortare redovisning av hur arbetet med satsningen på kommunikation fortskridit sedan Kirunastämman. Allt är ännu inte klart, men det är uppenbart att vi har en lång, viktig och spännande resa framför oss.

Vi ska bli bättre på att berätta om all nytta vi jägare levererar till samhället. Trafikeftersök, viltinventering, arbetet mot invasiva arter, viltvården och allt annat vi jägare gör. Dygnet runt, året runt. Vi gör givetvis detta för att vi brinner för jakten och älskar det vi gör. Varje insats under året mynnar ut i bättre förutsättningar för en meningsfull jakt när säsongen drar igång.
Svenska Jägareförbundet ska ha 170 000 medlemmar år 2024. Det är ett högt ställt mål. Vilket är rätt, vi ska sikta högt och vi ska tillsammans nå dit. Och vi är faktiskt redan på väg. I skrivande stund är vi 1 700 fler än samma tid förra året. En mycket glädjande utveckling. Steg för steg närmar vi oss målet och vi gör det dessutom utan att skänka bort medlemskapet. Svenska Jägareförbundet levererar kvalitet och mervärde och det kan aldrig vara gratis.
Jag är stolt över den utveckling vi i dag ser i förbundet. Jag är stolt över det viktiga arbetet som våra länsföreningar och kretsar gör ute i landet. Vi ökar i viktiga grupper som unga jägare och bland kvinnor. Det är viktigt för framtiden.
Jag ser hela tiden hur vi når nya framgångar och hur våra beslutsfattare, både i Sverige och internationellt, lyssnar på jägarkåren. Det är lätt att vara stolt ordförande, medlem och jägare! 
Jaktåret 2018–2019 är snart slut. Välkommen till ett nytt och förhoppningsvis lika fantastiskt år för jakten.
Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet
Förbundsledare i Svensk Jakt nr 7/2019
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick