Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Hösten är jaktens årstid. Vi får släppa våra hundar och det mesta viltet finns med som lovligt i jakttabellen. Foto: Madeleine Lewander

Alltid på jaktens och medlemmarnas sida

FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet fortsätter att växa inte minst tack vare medlemmarnas insatser. På senare tid har även förbundet bockat av en del önskemål som stått högt upp på jägarkårens önskelista. Det finns dock tuffa utmaningar att möta framöver, skriver förbundets generalsekreterare Bo Sköld.

2019-11-26

Hösten är jaktens årstid. Vi får släppa våra hundar och det mesta viltet finns med som lovligt i jakttabellen. Vi står på pass och vi går drev och som hundförare. Bladen byter färg, det blir kallare och vi längtar efter spårsnön.
Jag har sagt det förr och det tål verkligen att upprepas: Sverige är ett fantastiskt jaktland. Från norr till söder med alla dess variationer och möjligheter. Från fältvilt i Skåne till toppfågel i Norrbotten och allt däremellan.

Vi fortsätter att växa och bli fler medlemmar och ni har en stor del av förtjänsten i detta. I snart 200 år har förbundet arbetat för jakten och den svenska viltstammen. Från början för att rädda det lilla som fanns kvar och numera för att vi ska få en så bra lokal viltförvaltning som möjligt.
Ni lyfter upp frågor som förbundet ska driva och vi försöker förbättra förslag som kommer från EU eller andra aktörer.
För jaktens och medlemmarnas bästa, är vårt motto.
På senare tid har vi kunnat bocka av en del önskemål som stått högt upp på jägarkårens önskelista.
Jägareförbundet har nyligen släppt nya Jägarskolan. En gedigen och genomarbetad grund för morgondagens jägare.

Under hösten presenterade Livsmedelsverket sitt förslag på hur jägarkåren ska kunna sälja vildsvinskött vidare. Ett viktigt steg framåt i förvaltningen av vildsvinsstammen, som bygger på att Jägareförbundet drivit frågan i över tio år.
Naturvårdsverket kommer inom kort att föreslå regler för hur vi ska kunna förvalta grå- och knubbsäl på ett bättre sätt.
Vi vet att stammarna längs våra kuster är på tok för stora.
Två frågor där förutsättningarna för jakt förbättras – samtidigt som jägarkåren gör en viktig samhällsinsats.
Vi glömmer ofta det. Att förvaltningen är ett stöd till samhället. Fiskare och lantbrukare behöver i de här fallen jägarnas insatser.
Självklart ställer vi upp!

Det saknas som ni alla vet inte diskussionsämnen i jakten. Vi har pågående samtal med företrädare för skogen och lantbruket. Det ska vi ha och tillsammans ska vi finna lösningar på våra gemensamma frågor.
Vi måste långsiktigt och hållbart uppnå balans mellan vilt och annat brukande.

För mig är den vidare bilden positiv. Vi har viktiga och tuffa utmaningar framför oss, men vi ska inte glömma allt det som fungerar riktigt bra i den svenska viltförvaltningen. Det som vi tillsammans, under lång tid, har skapat – och som vi varje dag förvaltar.

Det är lätt att vara stolt jägare och medlem.

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 12/2019

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick