Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Jakten och viltvården har utvecklats enormt under det senaste århundradet och vi jägare har varit en avgörande del i den utvecklingen, skriver Bo Sköld. Foto: Oscar Lindvall

Flera segrar och ett växande förbund

FÖRBUNDSLEDARE. Viltförvaltningen blir allt mer komplex. Samtidigt får miljö– och klimatfrågorna ökat fokus. Det innebär nya utmaningar för Jägareförbundet, som under det gångna året kunnat fira flera segrar – och dessutom kunnat glädjas åt en växande medlemsskara, skriver generalsekreterare Bo Sköld.

Svenska Jägareförbundets generalsekreterare, Bo Sköld. Foto: Martin Nordström.

2020-01-28

Ett nytt år och ett nytt decennium har precis börjat. Själv längtar jag efter en av vinterns jaktliga höjdpunkter. Den bitande kylan, knarrandet från skidorna, det vita och tysta landskapet som bryts av solens värmande strålar och en mörk silhuett.
För mig är det sinnebilden av toppfågeljakten. En av många fantastiska och utmanande jaktformer som vi har i vårt avlånga land.
I Sverige har vi en stark jakt- och viltvårdstradition med hög samhällsacceptans, som vi genom flera hundra år har anpassat, utvecklat och förfinat till vad den är i dag. Det är jag otroligt stolt över att vara en del av.

Jakten och viltvården har utvecklats enormt under det senaste århundradet och vi jägare har varit en avgörande del i den utvecklingen. Flera arter var för hundra år sedan hotade eller mycket decimerade. Utmaningen låg i att skydda, bevara och med fakta återskapa goda viltstammar.
I dag har vi variationsrika viltstammar, en jakt- och viltvård som bygger på ett lokalt ideellt engagemang, jägarutbildning, forskning samt ett etiskt och hållbart förhållningssätt till de vilda djuren. Vi har ett förtroende att förvalta och vi kommer att fortsätta ta det ansvaret.

Samtidigt är viltförvaltningen mer komplex i dag, en trend som jag tror kommer att förstärkas. Vi har flera arter att förvalta i balans med skogs- och jordbruk.
Internationella direktiv styr rovdjursförvaltningen, invasiva och skyddade arter samt viltsjukdomar kräver stora insatser och skapar i vissa fall konflikter.
En av de globala utmaningarna som verkligen påverkar samhället är klimat- och miljöfrågorna, samtidigt som kravet på produktion och välstånd kvarstår.
Det finns all anledning att nogsamt följa och värdera detta, för ett långsiktigt och hållbart brukande. Den svenska jakt- och viltvårdstraditionen är definitivt en pusselbit i lösningen.

Tittar man tillbaka på föregående år, i Jägareförbundet, så kan vi notera flera segrar och delsegrar. Låt mig lyfta några få.
Vi växer, vid årsskiftet var vi över 2 100 fler medlemmar än ett år tidigare.
Småskalig försäljning av vildsvinskött för jägare blir nog verklighet under 2020.
Licensjakt på gråsäl och en mer omfattande skyddsjakt på skarv är nära förestående.
Ett stort tack till alla engagerade medlemmar, förtroendevalda och personal som åstadkommit detta!
Om ett decennium firar Svenska Jägareförbundet 200 år. Låt oss längs resan säkerställa att vi har många nya segrar att fira för jaktens och viltets bästa.

Bo Sköld

Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet


Länsordförandes krönika i Svensk Jakt nr 2-3/2020

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut

Ledare

  • På fjället finns plats för alla

    FÖRBUNDSLEDARE. Direktiven till Renmarkskommitténs utredning är vinklade för att ge renskötselföretag ett avgörande inflytande över hur statens mar...

    Datum: 2022-05-25 11:00

Läs mer här
Tillbaka till överblick