Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Det är av de folkvalda vi kan kräva ansvarstagande och handling. Foto: Mostphotos

Vargförvaltningen där den hör hemma

FÖRBUNDSLEDARE. Svensk vargförvaltning har nått vägs ände. Det är hög tid att våra folkvalda återtar ansvaret för beslutad politik och ser till att ansvarig myndighet verkställer riksdagens beslut. Vargförvaltningen är en politisk fråga och måste hanteras som en sådan, skriver Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson. Foto: Magnus Rydholm

2020-03-25

I mitten av februari hölls ett seminarium om vargförvaltningen i riksdagen. Svenska Jägareförbundet deltog givetvis och det blev en intressant dag på många sätt. Alla intressen fanns representerade och den politiska närvaron var stor.
Jägareförbundets hållning är och har varit kristallklar: Så få vargar som möjligt, maximalt 150, och minskade koncentrationer.
I praktiken innebär det att dagens vargstam måste mer än halveras. Dessutom är det avgörande att förvaltningen måste vara lokalt förankrad, vilket förvisso gäller all viltförvaltning.

Beslut i viltförvaltningsdelegationerna är viktiga. Där finns alla intressen, och några till, representerade. Där finns kunskapen och förankringen som krävs för en långsiktig acceptans. Viltförvaltningsdelegationerna måste ges tillräckliga mandat och befogenheter att fatta riktiga beslut som gör skillnad.
Det är som bekant lätt att hamna i en sifferexercis när man diskuterar vargfrågan. Något som tyvärr blir meningslöst när vi inte har en fungerande förvaltning. Samtidigt är numerären, alltså antalet vargar, avgörande. En fungerande förvaltning utifrån demokratiskt fattade beslut är det enda som kan återskapa det förtroende som gått förlorat.

I dag styrs vargförvaltningen av byråkrater och enstaka forskare. De fattar avgörande beslut i frågor som definitivt borde avgöras av politiker. Det är nämligen här vargfrågan hör hemma – i riksdagen och hos regeringen, i händerna på våra folkvalda.
Tyvärr tyder allt på att den ansvariga myndigheten som fått uppdraget inte klarar av att få till stånd en fungerande vargförvaltning. Varken gällande en kontinuerlig förvaltning via licensjakt, att minska koncentrationerna enligt riksdagsbeslut, eller ens få till en fungerande skyddsjakt.
Svensk vargförvaltning har nått vägs ände. Det är hög tid att våra folkvalda återtar ansvaret för den politik de beslutat och ser till att ansvarig myndighet verkställer det beslut som lejonparten av riksdagen har fastslagit.
Allt annat är att likna vid myndighetsstyrning där agenda och mål sätts långt bortom politikernas kontroll och inflytande.

Politiken, i bred bemärkelse, måste ta tillbaka kontrollen över vargförvaltningen. Det finns redan utredningar så det räcker, det finns demokratiska beslut att verkställa, men frågan är kidnappad av krafter som önskar en helt annan utveckling än vad som beslutats av riksdagen.
Det är av de folkvalda vi kan kräva ansvarstagande och handling. Inte av anonyma myndigheter eller hos forskare som vi aldrig har röstat på.
Vargförvaltningen är en politisk fråga och måste hanteras som en sådan.

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 4/2020

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick