Pressmeddelanden - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Film - viltvårdstips

Fältvilt 2021-02-23

Biotopvård och fasanuppfödning i modern tid

Fältvilt 2021-01-29 SVENSK JAKT. Viltmästare Dan Jönsson berättar i en intervju med Hans Norgren om vad man ska tänka på för att lyckas med uppfödning och utsättning a...

18 juli Fältvandring Hacksta gård

Fältvilt 2020-06-30 Lördagen 18 juli: Fältvandring där såväl brukningsanpassningar som biotopförbättringar genom...

Fältviltstur i Nordvästra Skåne

Fältvilt 2020-06-24 Jan Henricson som är reporter på Svensk Jakt lämnade de djupa smålandsskogarna, där man har älgar och stövarjagade harar i foku...

Fältvandring 2020 Klostergården

Fältvilt 2020-06-10 Vi tänkte aldrig ställa in vår årliga fältvandring - vi...

Film: Fältviltet behöver kantzoner

Fältvilt 2020-05-29 En film med några tips om hur vi kan hjälpa fältviltet.

Gårdssamarbete i Sörmland

Fältvilt 2020-05-11 Nu i vår har åtta gårdar fått LONA-bidrag via Nyköpings kommun till blommande kantzoner för pollinatörer. Nu väntar man på att kantzonerna, som med...

Viltvårdstipset - Hjälp fältviltet under senvintern

Fältvilt 2021-02-23 Äger du inte den mark du jagar på måste du naturligtvis ha markägarens tillåtelse. Ta en diskussion och förklara syftet och visa gärna vilka planer...

Unga jägare startar på Gotland

Fältvilt 2020-11-26 Rapphönsjakten över stående fågelhund för ungdomar den 10 oktober blir startskottet för Unga Jägare på Gotland.

Kycklingar från viltlevande rapphönor

Fältvilt 2020-06-24 Nu har vi kycklingar från viltlevande rapphönor på demogårdarna. Här på Stora Tollby, Fole.

P4 Radio Gotland - Intervju om rapphöns

Fältvilt 2020-06-02 Intervju i Sveriges Radio P4 Gotland med Hans Olsson,...

Lär känna fåglar i odlingslandskapet – ny skrift

Fältvilt 2020-05-18 Nu när flyttfåglarna har anlänt kan du lära känna 46...

Med rapphönans betydelse i centrum

Fältvilt 2020-03-06 SVENSK JAKT. De återkommande och populära rapphönsdagarna arrangeras i dagarna i Skåne. Där informerar bland annat forskare om de senaste rönen om...

 
Ladda in Fler