Svenska Jägareförbundet

Meny

Förlängd tid för Renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-06-17 Regeringen beslutade under torsdagen 16 juni att förlänga och förtydliga utredningsdirektiven till Renmarkskommittén. Beslutet är en konsekvens av...

Politikerdebatt om fjälljakten på Utemässan i Lycksele

Fjälljakten 2022-05-24 Hur frågan om fjälljakten utvecklas är i det närmaste livsavgörande för många människor. Årtiondets viktigaste jaktfråga, anser flera. Därför...

Historiska perspektiv behövs för att nyansera diskussionen om fjälljakten

Fjälljakten 2022-04-22 - Diskussionen om jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen barkar iväg åt fel håll och...

Jägareförbundet: "Låt länsstyrelsen fortsätta upplåta jakten på statens mark"

Fjälljakten 2022-04-04 - Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har tydligt lagt fast att det enda alternativet är att jakten och fisket även i...

Ska samebyar få ensamrätt att upplåta all jakt och fiske på statens marker i norr?

Fjälljakten 2022-03-22 Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktsfrågor på Svenska...

När yrkesfiskarna fick äga havet - Jägarbloggen

Fjälljakten 2022-02-15 Tänk om Högsta domstolen slog fast att yrkesfiskarna i...

Betänkande i november från Jägareförbundets Fjällråd och Renmarks-kommittén

Fjälljakten 2022-01-13 Den så kallade ”Renmarkskommittèn” fortsätter sitt uppdrag att utreda ”det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske”. Under december ha...

Fjällrådet formerar sig för tuffa utmaningar

Fjälljakten 2022-01-13 Att fjälljakten står inför tuffa utmaningar är känt. Just därför har Svenska Jägareförbundet bildat ett fjällråd, som ska hjälpa förbundsstyrelsen...

Debatt i fjälljaktsfrågan uttryckte stor oro för framtiden

Fjälljakten 2022-05-31 Vem eller vilka ska ha rätt att upplåta jakt och fiske på statlig mark i fjällområdet? Denna stora och laddade fråga diskuterades i en debatt sista...

Fjälljakt och varg i fokus vid riksdagsträff

Fjälljakten 2022-04-29 Riksdagens norrlandsbänk fick besök av Jägareförbundet från sina hemlän tidigare denna vecka. Överst på agendan fanns förstås fjälljakten och...

Ändra direktiven och Bevara Fjälljakten

Fjälljakten 2022-04-19 – För Svenska Jägareförbundet är det fundamentalt att regeringen ger utredningen av renskötsellag...

Stort informationsmöte om jakten i norr drog fullt hus

Fjälljakten 2022-03-30 - Vi ser ett stort behov av att informera om utredningen och vad den kan komma att innebära då många jägare, fiskare och även...

Debatt: ”Nya misstag utraderar inte statens dåliga samvete”

Fjälljakten 2022-02-25 Ett kollektivt statligt dåligt samvete mot det samiska...

Rädsla bland fjälljägare – fick egen sittning med renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-02-08 SVENSK JAKT. Jägare i Kiruna känner rädsla och oro för at...

Utredningen av renskötsellagen - Jägareförbundet i möte med ansvariga politiker

Fjälljakten 2021-11-25 Jägareförbundets Fjällråd har under veckan haft ett möte med politiker som ingår i den parlamentariska grupp som är knuten till utredningen av...

 
Ladda in Fler