Pressmeddelanden - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Samarbete med Jaktrapport om övrigt vilt rapporteringen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-07-01 Samarbetet mellan Jaktrapport och Viltdata innebär att jaktlag som rapporterar sin avskjutning i Jaktrapport inte längre behöver rapportera i båda...

Viltvårdstips - Rädda kiden undan slåttern

Vilt 2020-06-04 Dan Persson ger ett tips hur man kan rädda rådjurskid vid slåttern.

Jakten gör naturen rikare

Vilt 2020-05-22 Den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag. Då uppmärksammas insatser som gynnar djur, växe...

Älgen stressas av värme och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-24 Landet runt har jägare skickat in älghår till ett forskningsprojekt som undersökt vad som stressar en älg. Nu är resultaten...

Nystart för Viltforum

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Jägareförbundet har en lång tradition av att publicera...

Viltdata används för att sprida information om CWD!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-10-14 SVA behöver få in prover från avmagrade och sjuka hjortdj...

Viktigt rapportera avmagrade hjortdjur och fallvilt under älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-10-09 Under älgjakten rör sig många jägarögon i skog och mark. Kom ihåg den pågående CWD-övervakningen om du ser ett avmagrat hjortdjur med udda beteende...

Rapportera döda vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-06-17 Afrikansk svinpest är en virussjukdom som inte finns i Sverige men sprider sig i Europa. Vi kan stoppa den om vi upptäcker den tidigt.

Vad fungerar var i älgförvaltningen – och varför?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-05-29 En förvaltning som anpassas till lokala förhållanden och god samverkan. Det ökar måluppfyllnaden inom älgförvaltningen, visar en ny doktorsavhandli...

Viltvårdstips: Dags att sätta ut saltsten

Vilt 2020-04-09 Jaktvårdskonsulent Björn Sundgren visar vad man ska tänka på när man sätter ut en saltsten. Vi...

Jägareförbundet bidrar till öppna data!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-18 Tillgång till fakta och data är viktigt, inte bara i viltförvaltningen, utan i samhället i stort. Därför deltar Svenska...

Det värdefulla viltet - en resurs för samhället

Vilt 2019-10-15 Sveriges Vildnad anordnar seminariet "Det värdefulla vilt...

Avskjutningen för 2018/19 klar!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-10-14 Jaktlag runt om i Sverige har rapporterat sin avskjutning...

Spillningsinventera varg

Vilt 2019-10-09 Vi jägare som vistas mest i markerna upplever inte sällan att det finns fler vargar än vad de officiella siffrorna säger. I samband med...

 
Ladda in Fler