Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Svenska Jägareförbundet är besviket på nivån i Naturvårdsverkets beslut om vargjakt. Foto: Göran Ekström

Svenska Jägareförbundet är besviket på nivån i Naturvårdsverkets beslut om vargjakt. Foto: Göran Ekström

30 vargar stoppar inte ens tillväxten

Svenska Jägareförbundet är besviket på nivån i Naturvårdsverkets beslut om jakt på varg. Licensjakt på 30 vargar klarar inte ens av att bromsa tillväxten.

2013-12-19

 

Svenska Jägareförbundet är besviket på nivån i Naturvårdsverkets beslut om jakt på varg. Licensjakt på 30 vargar klarar inte ens av att bromsa tillväxten.

Svenska Jägareförbundet ser flera positiva delar i beslutet. Men det mesta överskuggas tyvärr av den nivå myndigheten lagt sig på. Licensjakt på 30 vargar är alldeles för lågt. Genom detta beslut bromsas inte ens tillväxten i stammen upp.

– Först lade sig verket på högsta nivån för referensvärdet. Därefter ville man ha ytterligare säkerhetsmarginal till referensvärdet på 270 vargar. Men redan innan har verket vidtagit försiktighetsåtgärder. Så många livremmar och hängslen som finns i vargförvaltningen existerar inte för någon annan viltart. Det är orimligt att agera så här, säger Torbjörn Lövbom ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Med en tillväxt på 20 procent ökar vargstammen med 90 djur, när den naturliga dödligheten är borträknad.

– Med en jakt på 30 djur så förstår alla att det inte räcker för att stoppa tillväxten eller att leva upp till
intentionerna i det riksdagsbeslut som fattades om En hållbar rovdjurspolitik. Vi är oroliga för att detta leder till ännu mer polarisering och utanförskap hos de som drabbas av rovdjuren, säger Torbjörn Lövbom.

Naturvårdsverkets beslut måste också ses mot bakgrund av att det inte finns någon rovdjursart som vi har mer kunskap och vetenskaplig fakta om. Därför borde myndigheten med säkerhet kunna ta ett
beslut som innehöll jakt på fler vargar, eftersom beslutet också ska vila på socio-ekonomiska värderingar.

– Därtill så är jakttiden alldeles för kort. Ska vi kunna genomföra en effektiv jakt så måste den vara adaptiv. Kunskapen om detta finns hos Jägareförbundet som en del av det allmänna uppdraget. Varför frågar man inte oss, undrar Torbjörn Lövbom.

Bland de positiva delarna i beslutet finns bland annat att:

• Licensjakt pekas ut som den mest lämpliga åtgärden för att minska koncentrationerna av rovdjur.

• Naturvårdsverket vill tömma hela revir för att minska koncentrationerna av varg.

• Syftet med jakten är att skapa bättre acceptans för varg

• Delegering av jaktens genomförande sker till länsstyrelserna

För mer information kontakta:

Torbjörn Lövbom, ordf. Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Bo Sköld, generalsekreterare, 0155-24 62 02


 

 


 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick