Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

Nu är det dags att omsätta riksdagens beslut i praktisk förvaltning och aktiv handling. Foto: Göran Ekström

Nu är det dags att omsätta riksdagens beslut i praktisk förvaltning och aktiv handling. Foto: Göran Ekström

Tre avgörande punkter för vargjakten

En bred majoritet av Sveriges riksdag har nu tagit beslut om en ny rovdjurspolitik. Nu är det dags att omsätta detta beslut i praktisk förvaltning och aktiv handling.

2013-12-12

I de delar av landet där rovdjurskoncentrationerna är störst är det nu mycket bråttom att genom aktiva åtgärder redan i vinter genomföra den beslutade politikens inriktning att minska koncentrationerna och det totala rovdjurstrycket. Förbundet anser därför att de tre viktigaste punkterna i närtid är:

  1.  Att Naturvårdsverket skriver ett mycket väl underbyggt beslut om licensjakt som kan verkställas i vinter.– Det är av yttersta vikt att detta beslut blir väl underbyggt då det kommer att granskas av juridiska instanser och säkerligen också avgör om EU-kommissionen väljer att gå till domstol, säger Björn Sprängare, förbundsordförande.
  2. Att Länsstyrelserna och Viltförvaltningsdelegationerna runt om i landet direkt börjar förbereda hanteringen av skyddsjakt på varg i förebyggande syfte. Det finns definitivt möjlighet för de mest vargtäta länen att genomföra skyddsjakt i förebyggande syfte och därmed minska koncentrationerna av varg i enlighet med den beslutade politiken.– Vi förutsätter att Naturvårdsverket delegerar besluten om skyddsjakt på varg till samtliga Länsstyrelser direkt efter nyår, säger Björn Sprängare.
  3. Länsstyrelserna och Viltförvaltningsdelegationerna i hela landet måste nu skyndsamt ta beslut om miniminivåer för de stora rovdjuren. För att Naturvårdsverket ska kunna delegera beslut om licensjakt så måste de ha fått in miniminivåer från länen.

– Det är därför av yttersta vikt att detta prioriteras mycket högt av samtliga Länsstyrelser, avslutar Björn Sprängare. 

Acceptansen för främst vargen och de myndigheter som hanterar vargfrågan är just nu på historiskt låga nivåer. Det borde därför ligga i allas intresse, oavsett uppfattning i vargfrågan, att vi snabbt kommer igång med en aktiv förvaltning så att trenden vänds för både acceptansen och förtroendet för de myndigheter som bär ett tungt ansvar i denna fråga. Riksdagen har nu tagit sitt ansvar genom att besluta om en ny politik, nu återstår för Naturvårdsverk och länsstyrelser att ta sitt ansvar och genomföra den.

För mer information kontakta:

  • Torbjörn Lövbom, ordf. Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67
  • Bo Sköld, generalsekreterare, 0155-24 62 02

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick