Hur klarar viltet vintern? - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

För landets jägare är det självklart att ställa upp när de vilda djuren har det som svårast, det är en naturlig del av viltförvaltningen. På bilden rådjur i snö. Foto: Niklas Liljebäck

Hur klarar viltet vintern?

2019-02-05

För landets jägare är det självklart att ställa upp när de vilda djuren har det som svårast, det är en naturlig del av viltförvaltningen. Få, om några, intressegrupper gör så stora och ideella naturvårdsinsatser som svenska jägare. Självklart kan även du som privatperson hjälpa till. Men du måste först ha markägarens tillstånd att utfodra vilt.

Visste du att:

 1. Svenska jägare lägger 2-3 miljoner dagar årligen på viltvård.
 2. Över en halv miljard kronor lägger jägarna ur egen ficka på viltvårdsåtgärder. Varje år.
 3. Jägarnas insatser skapar större biologisk mångfald och variation i landskapet.
 4. Tack vare att jägarna utfodrar vilt, ökar överlevnaden, minskas skador och ökar reproduktionen.
 5. Mångfalden gynnas också av jägarnas viltvårdsinsatser.
 6. I jägarexamen ingår kunskap om hur man löser viltets problem med föda, skydd och vatten. 
 7. Jakt är också viltvård. Jakt på rödräv är till exempel avgörande för att vi lyckats behålla fjällräven i Sverige.
 8. 84 procent av jägarna anser att viltvård ger ett vackrare landskap.
 9. Hälften av våra skogsägande jägare anpassar sin skogsskötsel för viltet.
 10. Jakten är en del av vårt kulturarv och i viltvården ingår ofta att vårda och bevara kulturlämningar som lövtäkter, åkerholmar, skogsbryn. Viltvård = kulturvård.

Vad är en viltvårdsinsats?
Allt från fågelholk till att anlägga våtmarker, viltvatten, lähäckar, kantzoner, bryn, buskage, utföra predatorkontroll, stödutfodring till ett viltanpassat och varierat jord- och skogsbruk. 

För mer information om viltvård:
Elias Turesson, viltvårdsansvarig södra Sverige 010-5847 657,
Dan Persson viltvårdsansvarig mellersta Sverige 010-5847 356,
Niklas Lundberg, viltvårdsansvarig norra Sverige 010-5847 344

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick