Licensjakt på järv för första gången - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

15 järvar får fällas på licensjakt i Jämtland. Foto Madeleine Lewander.

Licensjakt på järv för första gången

Järvstammen i Sverige har vuxit till nivåer som medger jakt. Naturvårdsverkets beslut idag om jakt på 15 järvar inom tre samebyars åretruntmarker i Jämtland är därför välkommet.
De senaste årtiondenas beståndsutveckling gör nu att en historiskt viktigt jaktbar viltart åter kan jagas. Järven är också en art som kan orsaka stor skada på rennäringen, att reglera antalet är därför nödvändigt.

2019-11-15

Jägareförbundet har under flera år verkat för licensjakt på järv. Tidigare har regleringen av stammen främst bestått av att myndigheterna avlivat järvar i lyor.

– Vi ser det som en stor framgång att Naturvårdsverket nu åter ger möjlighet till regelrätt jakt på järv. I en klok viltförvaltning ska viltet alltid ses som en resurs istället för att enbart ses som ett problem, säger Gun Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland.

Jakten innebär att alla jägare med jakträtt inom berört område kan jaga järv. För att jakt på järv ska vara framgångsrik är spårsnö avgörande. Naturvårdsverkets beslut innebär att jakten får ske under perioden 28 november - 31 december.

– Jag hoppas och tror att många jägare kommer att uppskatta att vi nu får möjlighet att jaga en nya art och är övertygad om att jakten kommer att genomförs på ett ansvarsfullt sätt, säger Gun Fahlander.

Fakta om Järven.

  • Järven är Sveriges största mårddjur. En vuxen järv väger mellan 9-18 kg. Arten finns över hela norra halvklotet.
  • Järven är anpassad till områden med snö vintertid där den med sina breda tassar lätt kan färdas ovanpå snön. Järven lever oftast på kadaver och anses vara en relativt dålig jägare, men under speciella betingelser kan den vara en betydande predator på ren.
  • Den nationella miniminivån för järv är satt till 600 individer. Senaste inventeringen visade att det fanns 679 järvar i Sverige. Huvuddelen av stammen finns i de nordligaste och alpina delarna, men på senare år har järven spridit sig söderut i skogslandskapet. Idag finns föryngrande järvar ända ner till Värmland.
  • Jakt på järven regleras inte av art- och habitatdirektivet eftersom arten inte fanns inom EU när direktivet skrevs.

För mer information: Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig, 070-330 06 658

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick