​Enkla tips på webben ger levande jordbrukslandskap - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Honungsört ger både föda och skydd åt rapphöns och fasaner och där trivs en mångfald av insekter. foto Claes Lindström

​Enkla tips på webben ger levande jordbrukslandskap

Insekter, fåglar och vilt minskar i odlingslandskapet. Men för att öka den biologiska mångfalden har Svenska Jägareförbundet skapat en webbsida med kunskap så att jägare och lantbrukare med enkla medel kan göra stor nytta.

2020-01-08

Biologisk mångfald behöver lite hjälp på traven. Dagens jordbrukslandskap är vackert – men med allt färre insekter och fåglar. Svenska Jägareförbundet har därför utformat en ny webbavdelning "Fältvilt"om hur man får blommande biotoper för insekter, småfåglar och som även gynnar allt fältvilt, såsom hare, rapphöns, fasan.

I portalen får jägare, markägare eller du som har en trädgård råd och tips på hur du kan utforma landskapet så vi gynnar fältviltet.

  • -Biotoper med t ex häckar som ger skydd, gammalt gräs, blommor, viltåkrar, viltvatten med mera, ger ett rikt landskap som gynnar även fåglar och insekter, säger Dan Persson, som är jaktvårdskonsulent i Svenska Jägareförbundet.

Rapphöns ses sällan i dagens odlingslandskap. Men där det finns rapphöns, så finns det också en biotop där många hotade och rödlistade arter av fjärilar, humlor och bin trivs.

Rovinsekter ger kan leda till att behovet av bekämpningsmedel i jordbruket minskar. Därtill behövs pollinerande insekter för såväl växter, frukter och grönsaker.

  • -Vi hoppas att många kommer att ta till sig av de enkla tips som finns i den nya portalen. Då bidrar vi till öka den biologiska mångfalden, tillägger Dan Persson.

För dig som vill veta mer, finns även boken Fältvilt, av Poul-Erik Jensen och Carl von Essen. Du kan också följa med på en fältvandring på någon av Svenska Jägareförbundets demonstrationsgårdar, se kalender på Fältvilt

För mer information:
Dan Persson, fältansvarig jaktvårdskonsulent i Region Mitt. Dan.persson@jagareforbundet.se

Karl-Johan Brindbergs, fältansvarig jaktvårdskonsulent i Region Syd. Karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se

Chris Edman, administration fältvilt, chris.edman@jagareforbundet.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick