Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Svenska Jägareförbundet vill hjälpa lantbrukare med att minska vildsvinens skador. Foto: Olle Nordell

Vildsvinshjälp – Jägarna vill hjälpa lantbrukare

När såmaskinerna är på fälten kan lantbrukarna behöva hjälp med att jaga vildsvin. Återigen har markägare möjlighet att få hjälp med att skydda sina grödor genom Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjalp.nu.

2020-04-06

Tanken bakom vildsvinshjälpen är enkel. De lantbrukare som får sina grödor sönderbökade och inte klarar av att vakta åkrarna kan vända sig till Svenska Jägareförbundet för att få hjälp. Lantbrukaren behöver bara gå in och fylla i ett formulär på webbsidan vildsvinshjalp.nu. Därefter ordnar förbundet en kontakt med en jägare som kan hjälpa till.

>> Vildsvinshjalp.nu >>


Svenska Jägareförbundet har en beredskapsorganisation med medlemmar i alla län, där det finns etablerade stammar av vildsvin. Blir efterfrågan på hjälp stor kommer organisationen att växa.

Vildsvinshjälp.nu är gratis. Det handlar om att hjälpa varandra. Lantbrukaren hjälper till att skapa bra förutsättningar för jägaren, det kan handla om jakttorn eller att se till att det finns öppningar i grödorna så att det går att skjuta vildvin. Jägarna ställer upp och vaktar åkrarna, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Initiativet, som startade förra året, har lett till minskad frustration hos drabbade lantbrukare, samtidigt som dialogen mellan jägare och markägare har blivit bättre. Svenska Jägareförbundet ser därför vikten av ett fortsatt arbete med Vildsvinshjalp.nu. En ökad förståelse för varandras olika roller är oerhört viktigt för att den lokala förvaltningen ska bli bättre.

Vildsvin rör sig över stora områden. Oftast omfattar djurens hemområden många gårdar. Därför är samarbete mellan markägare lika viktigt som att jägarna samverkar över ett större område. Samarbetet är ofta en förutsättning för att kunna förvalta vildsvinen på ett effektivt sätt.

Vildsvinshjalp.nu skapar jakttillfällen och hjälper lantbrukarna att minska skadorna från vildsvin. Vi hoppas att både jägare och lantbrukare vill fortsätta att använda Vildsvinshjalp.nu.

För mer information: Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent, 010-5847063

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick