Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Måsfåglar och kråkor som stör och förstör. Vildsvin som bökar upp trädgårdar och rådjur som äter upp blommor. Det blir allt vanligare med att vilda djur söker sig in i tätorter och ställer till problem för människor. Foto Madeleine Lewander

Allt mer vilt i tätorter – Jägareförbundet utvecklar förvaltning

Svenska Jägareförbundet ser en snabb ökning i antalet frågor som rör konflikter mellan människor och vilda djur. Det kan vara alltifrån vildsvin som välter soptunnor till aggressiva måsar och råkor som smutsar ner och förstör lacken på parkerade bilar. Jägareförbundet startar nu ett projekt för att kunna förvalta vilt i urban miljö.

2020-06-02

Vilda djur som vildsvin, rådjur, stora rovdjur och många andra arter blir allt vanligare inslag i städer och samhällen. Svenska Jägareförbundet ser en snabb ökning i antalet frågor som rör konflikter mellan människor och vilda djur. Det kan vara alltifrån vildsvin som välter soptunnor till aggressiva måsar och råkor som smutsar ner och förstör lacken på parkerade bilar. I flera städer finns också en snabbt ökande problematik med folk som tröttnat på sina husdjur och släpper ut dem.

– Idag finns inget systematiserat och organiserat arbete för den här typen av viltförvaltning, varje kommun har sin lösning. Därför har vi heller ingen samlad bild av hur man löser problem och konflikter. Vi behöver samordna arbetet för att lära oss vilka åtgärder som funkar, för vi måste också kunna leva sida vid sida med de vilda djuren, säger Bo Sköld, generalsekreterare.

Det saknas också utbildning och kvalitetssäkring för de så kallade ”kommunjägarna”. Likaså saknas standard för försäkring, ersättning och enhetlig klädsel. Det sistnämnda skulle innebära att allmänheten lättare känner igen dem.

– En annan del handlar om hur vi bygger våra samhällen. Vill vi inte ha vilt i tätorter behöver vi kunna ge råd till kommuner kring vilka miljöer vi ska undvika att bygga. Hur vi planerar våra samhällen bidrar i hög grad om viltet söker sig in i tätorter. Städer får heller inte bli platser där invasiva djurarter kan få fäste och sprida sig ifrån, säger Bo Sköld.

– Jag tror vi behöver skapa en organisation som liknar den som idag hanterar trafikskadat vilt. Där har vi idag den samordning och de lösningar som helt saknas för ”kommunjägarna”, säger Josefin Linusson, ansvarig för projektet.

Projektet inleds bland annat med en internationell överblick över hur andra länder hanterar problematiken och en kartläggning över vilka problem som kommunerna ställs inför.

– Därefter får vi tillsammans med andra delar av samhället skapa en organisation som passar i Sverige. Vi ska naturligtvis använda praktisk erfarenhet och vetenskapen för att försöka lösa utmaningarna, men vi utgår också ifrån att förbundet måste ta fram ny kunskap i ämnet, säger Josefin Linusson.

För mer information:

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent, 070-330 06 73

Josefin Linusson, projektledare, 010-584 71 41

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick