Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

Jaktåret 2018/2019 sköts 112 000 vildsvin. Under jaktåret 2019/2020 ökade avskjutningen med hela 30 procent.

Vildsvinsavskjutningen ökade med 30 procent

Från 112 000 till 146 000 fällda vildsvin på ett år.
– Jägarna gör en fantastisk insats för att reglera vildsvinsstammen. Att de lyckats öka avskjutningen med 30 procent på ett år är en stor bedrift som de ska ha beröm för, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2020-10-14

Skador från vildsvin på odlade grödor kan dyka upp lite varstans. Men de nattaktiva djurens bökningar sker inte överallt eller jämnt fördelat över landet.

– Skadorna kan bli stora för en lantbrukare, medan grannen klarar sig helt utan. Därför är det svårt att jaga djuren. Med det finns inga tvivel kring att jägarna tar ett stort ansvar i förvaltningen av vildsvin, säger Daniel Ligné.

Jaktåret 2018/2019 sköts 112 000 vildsvin. Under jaktåret 2019/2020 ökade avskjutningen med hela 30 procent.

– Det finns många troliga förklaringar till att de fällt fler vildsvin. Dels ökar kunskapen om hur man jagar vildsvin på ett effektivt sätt, dels har det varit ollonår på vissa håll i landet vilket medfört att stammen ökat, dels har jägarna fått tillgång till nya verktyg i jakten som exempelvis mörkersikten. Men viltförvaltningen måste ses i ett längre perspektiv än ett år. Därför kan man inte dra några långtgående slutsatser.

– Ofta framförs synpunkter på att vi inte jagar tillräckligt med vildsvin. Dessa siffror talar klarspråk. Jägarna tar ansvar. Ska vi bli ännu effektivare behövs ett ännu bättre samarbete med lantbruket.

Daniel Ligné lyfter fram jägarnas behov att få avsättning för köttet. Regeringen har aviserat ett system där jägarna får sälja vildsvinskött direkt till konsument, men ännu har detta inte blivit verklighet.

– När jägarnas egna frysboxar är fulla och de inte får sälja köttet slutar många att jaga. Ingen jägare vill skjuta djur och gräva ned ett klimatsmart och gott kött. Vi uppmanar därför myndigheterna att verkligen jobba på med reglerna så att jägarna får sälja vildsvinskött. Behovet har blivit ännu tydligare nu när avskjutningen ökat så mycket, säger Daniel Ligné.

För mer information:

Jesper Einarsson jaktvårdskonsulent, 076-776 60 33

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick