Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

Lodjuren ökar snabbt i antal. Foto: Mostphotos/ Peter W Eriksson

Undvik att göra om misstagen – inför årlig jakt på lodjur

PRESSMEDDELANDE. Såväl rådjurs- som lodjursstammen kraschade i Uppsala län, eftersom myndigheterna inte snabbt nog ökade jakten på lodjuren. Samma mönster sågsi i flera andra Mellansvenska län. – Nu ökar lodjursstammen snabbt i södra Sverige och därför behövs en årlig jakt, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

2020-11-25

Idag finns det ett stort utrymme för att tillåta jakt på lodjur i hela Sverige. Dock har staten infört en miniminivå per län innan jakt kan tillåtas. Denna nivå vill nu regeringen ta bort efterom den låser fast förvaltningen.

– Den begränsar möjligheterna att bara förvalta lodjuren. Istället för en stor försiktighet och återhållsamhet behövs det införas en försiktig jakt i alla län för att kunna påbörja den förvaltning som stammen kräver, säger Mikael Samuelsson

Idag finns det över 1 100 lodjur i landet och utrymmet ner till referensvärdet är över 230 djur. Dock kan inventeringssiffrorna underskatta stammens verkliga storlek rejält, eftersom en bra inventering kräver goda snöförhållanden, vilket det inte varit.

– Myndigheterna har haft en alltför försiktig hantering av lodjursstammen tidigare, vilket lett till att stammen ökat snabbt för att sedan krascha när det viktigaste bytesdjuret, rådjuret, minskat kraftigt. Vi vill inte att samma misstag görs ytterligare en gång. Därför behöver myndigheterna införa en årlig jakt på lodjur redan nu, säger Mikael Samuelsson.

För mer information

Mikael Samuelsson ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, 070-321 0436

Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig, 070-330 0658

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick