Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Ett skarpt beslut i rätt riktning

Svenska Jägareförbundet är positivt till många delar i regeringens rovdjursproposition – En hållbar rovdjurspolitik.

2013-09-12

Svenska Jägareförbundet är positivt till många delar i regeringens rovdjursproposition – En hållbar rovdjurspolitik.

En av de delar som Svenska Jägareförbundet uppskattar är att regeringen slår fast att alla stora rovdjur har uppnått gynnsam bevarandestatus, vilket innebär att vargstammen kan börja förvaltas. Förbundet är dock inte nöjt med antalet vargar, 150 hade varit fullt tillräckligt.
– Vi tycker det är mycket positivt att vi äntligen får ett beslut, en tydlig inriktning på rovdjursfrågan. Men vi vill också se att ansvarig myndighet omsätter besluten i verkligheten. Det behövs handling, säger förbundsordförande Björn Sprängare.
I Vargkommitténs slutbetänkande fanns det en stor samstämmighet, där alla deltagande parter var överens om huvuddragen kring hur vargförvaltningen ska fungera.
– Jag hoppas nu att bevarandesidan fortsätter det konstruktiva arbete som nu kommit igång. Det är viktigt att alla parter bjuder till för att få vargförvaltningen att fungera.
– Vargförvaltningen behöver långsiktighet, därför hoppas vi att propositionen antas med bred majoritet i riksdagen.
– Vi anser som regeringen att all förvaltning av vargarna ska ske lokalt/regionalt och det är grundläggande för att få acceptans. Sverige behöver en förutsägbar och accepterad vargförvaltning som tar hänsyn till såväl människor som socioekonomiska faktorer.
– Vi återkommer med detaljer när vi har läst propositionen, säger Björn Sprängare.

För mer information kontakta:
Torbjörn Lövbom, ordförande Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67
Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig, 070-330 06 58

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick