Svensk viltförvaltning håller världsklass! - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Svensk viltförvaltning håller världsklass!

När världens ledande viltforskare från samlades på Hawaii pekades Sverige ut som ett föredöme. ”Den svenska viltförvaltningen är ett föredöme för andra länder” säger Angus Middleton, chef för Namibia Nature Foundation, vid IUCN World Conservation Congress 2016 som nu på avslutas på Hawaii.

2016-09-10

”Den svenska viltförvaltningen är ett föredöme för andra länder” säger Angus Middleton, chef för Namibia Nature Foundation, vid IUCN World Conservation Congress 2016 som nu på avslutas på Hawaii.

 

När världens ledande viltforskare från samlades på Hawaii pekades Sverige ut som ett föredöme.

– När jag jämför olika länders sätt att arbeta för att främja viltpopulationernas utveckling har det svenska systemet, med uppdrag* och samarbete med folkrörelsen Svenska Jägareförbundet, visat sig vara mest framgångsrikt. Dessutom involverar den svenska modellen lokalbefolkningen i viltförvaltningen, tillägger han.

Angus Middleton vet vad han talar om, tidigare var han generalsekreterare vid FACE i Bryssel, en internationell sammanslutning av jaktorganisationer i Europa.

* Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 ett allmänt uppdrag av staten, dvs. att sköta delar av jakten och viltvården i Sverige. Uppdraget bekostas av jägarna själva, via avgifterna för det statliga jaktkortet. Jakt och viltvårdsuppdraget

– Svenska Jägareförbundet bildades från början i syfte att rädda de vilda djuren undan utrotning, vilket de med sitt allmänna uppdrag lyckats extremt väl med, avslutar Angus Middleton.

IUCN World Conservation Congress 2016 är en av världens största miljö- och naturvårdshändelse. Den samlar6000 ledande forskare, organisationer och beslutsfattare från hela världen och avslutas idag.

http://iucnworldconservationcongress.org/

För mer information

Angus Middleton; AGM@NNF.ORG.NA

PA Åhlen, svensk representant på kongressen, +46 70 3765963,

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick