Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Måndagen den 9 oktober drar älgjakten i gång i södra Sverige. Foto: Madeleine Lewander

Älgjaktstart på måndag - viktig dag som svensk kulturbärare

- Vi har en unik jakttradition i Sverige, som vi ska värna som en del av vår identitet och kulturhistoria. Älgjakten ger såväl gemenskap, ansvarskänsla för djur och natur och en aktiv livsstil. Dessa värden för samhället ska inte glömmas bort, säger Bo Sköld, generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet.

2017-10-03

Måndagen den 9 oktober drar älgjakten i gång i södra Sverige. Men det handlar om så mycket mer än att smyga upp i ett jakttorn. 

-Jakten är ett levande kulturarv och jägarna bidrar med oerhört mycket kunskap och praktiskt arbete för att älgförvaltningen ska fungera, säger Bo Sköld, generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

Över tre miljoner dagar ägnar jägarna åt den svenska älgjakten. En genomsnittlig jägare jagar älg i cirka 22 dagar. Totalt jagar den svenske jägaren 27 dagar per år. Men det är inte bara väntan på älgen som jägarna ägnar sig åt. Förutom att röja pass, idka viltvård och träna hunden, lägger jägarkåren ner mycket tid på att observera och rapportera hur mycket älg som finns i landet. Över fem miljoner mantimmar ägnas åt att observera älgar som rapporteras in, sk älgobs. Detta för att vi ska veta hur stor älgstammen är på olika områden och hur stort antal älgar som kan fällas kommande säsong. I år räknar man med att ca 90 000 älgar kommer fällas.

- Utan jägarnas stora intresse skulle samhället inte klara av att förvalta älgen.

Jakten är en landsbygdsverksamhet och betyder intäkter ute i landet när tusentals jägare åker ut till hembygden och jaktlaget för att jaga älg. Traditioner och gemenskap runt den årliga älgjakten är olika – men jakten samlar jägare med olika bakgrund, yrken och åldrar.

När älgen väl är skjuten ger den cirka 12 miljoner kg hållbart och näringsrikt viltkött. Och bland ekologiska livsmedel rankas viltköttet alltid bland de främsta.

I den svenska älgjaktstraditionen bedrivs jakten till övervägande del med hjälp av jakthunden, vanligast är jämthund och gråhund. I Sverige finns cirka 150 000 jakthundar.

- Vi har en unik jakttradition i Sverige, som vi ska värna som en del av vår identitet och kulturhistoria. Jakten ger såväl gemenskap, ansvarskänsla för djur och natur, välmående som en aktiv livsstil. Dessa värden för samhället ska inte glömmas bort, tillägger Bo Sköld.

För mer information, kontakta Christina Nilson-Dag, 070 7388306

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick