Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Svensk jakt – högst acceptans i världen!

Sedan början av 1970-talet har Sifo mätt svenskarnas acceptans för jakt. – Efter mätningen i år kan jag konstatera, att vi har högst acceptans för jakt i hela världen. 89 procent accepterar jakt, säger Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

2017-12-01

Sedan början av 1970-talet har Sifo mätt svenskarnas acceptans för jakt.
– Efter mätningen i år kan jag konstatera, att vi har högst acceptans för jakt i hela världen. 89 procent accepterar jakt, säger Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.


Mätningen har gjorts sedan början av 1970-talet. Frågan är exakt den samma: ”Accepterar du jakt eller gör du det inte?”. 1971 låg acceptansen på 70 procent.

– Idag, 2017 ligger den på 89 procent. Detta är unikt. Bara åtta procent var emot jakt och tre procent hade ingen åsikt, förklarar Bo Sköld.

Orsakerna till ökningen är säkert flera.

– Men i grunden går det inte att tolka siffrorna på annat sätt än att allmänheten har ett stort förtroende för jägarkåren och förbundet. Det känns bra, vi är mycket glada över resultatet och man känner sig stolt som jägare.

De viktigaste skälen till att acceptansen ökat, i en tid med stor urbanisering, beror sannolikt på ett genuint ökande intresse för lära att mer om naturen, jakt och klimatsmarta val. Viltköttet – som inte bara är gott – uppfyller definitivt alla kriterier.

– Jägareförbundet har jobbat hårt för att sprida intresset för viltkött och för en hållbar förvaltning av viltet som resurs.

– Resultatet i Sifo-undersökningen visar också att Svenska Jägareförbundet ligger rätt i sina ställningstaganden, sitt arbete och sin tonalitet i debatten. Vi vill att jägare ska vara stolta över sitt bidrag till viltförvaltningen och sin roll i samhället. Nu ser vi att vårt långsiktiga arbete ger resultat, säger Bo Sköld.

– Svenska Jägareförbundets ambition är att fortsätta utveckla viltförvaltningen i Sverige – i samarbete med andra organisationer och i samklang med samhället. Faktabaserad kunskap, en helhetssyn och god etik är några viktiga pusselbitar för att behålla världens högsta acceptans, säger Bo Sköld.

För mer information:

Magnus Rydholm, kommunikationschef, 070-319 66 76

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick