Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

TORBJÖRN LARSSON VALD TILL NY ORDFÖRANDE I NORDISK JÄGARSAMVERKAN

Torbjörn Larsson har valts till ny ordförande i Nordisk Jägarsamverkan (NJS) som representerar omkring 600.000 jägare i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. ”Ingen annan grupp har så många hängivna och kunniga naturmänniskor som spenderar mycket av sin egen tid och pengar för att skapa en god naturmiljö som andra får ta del av”, säger Torbjörn Larsson.

2018-04-04

Svenska Jägareförbundet har fått en ny viktig position. Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson har valts till ordförande för Nordisk Jägarsamverkan. Nu ska de Nordiska länderna fortsätta arbetet med att sätta våra gemensamma frågor på den europeiska och internationella kartan

"Internationellt samarbete är en avgörande faktor för att kunna bevara och främja Europas unika regionala jakttraditioner, säger Torbjörn Larsson. “Nordisk Jägarsamverkan måste spela en mer aktiv roll tillsammans med Europas olika jaktregioner för att sätta in jakten i ett vidare samhällsperspektiv, visa upp och förklara hur jakten bidrar till att bygga miljö-, natur och samhällsvärden. Europas 7 miljoner jägares intressen ska alltid stå i centrum då beslut fattas inom jaktens- och viltvårdens område.”

Torbjörn Larsson anser att en av huvudutmaningarna idag är att kommunicera jaktens stora vinster för samhället. ”Ingen annan grupp har så många hängivna och kunniga naturmänniskor som spenderar mycket av sin egen tid och pengar för att skapa en god naturmiljö som andra får ta del av”, säger Torbjörn Larsson.

“I gengäld, förväntar sig jägarna bra lagar och regler, exempelvis mer flexibla tolkningar av EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv, där regionala och kulturella särdrag beaktas mer i beslutsfattandet än vad som sker idag.”

Torbjörn Larsson ser arbetet med att uppnå detta som en huvuduppgift för Nordisk Jägarsamverkan under de kommande åren. Han understryker avslutningsvis: ”För att få till stånd en bättre jakt- och bevarandepolitik, måste jägare från hela Europa arbeta nära tillsammans för att maximera vårt inflytande i EU:s institutioner och vi måste vara ännu starkare i kommunikationen av jägarnas unika kunskapsbank och de betydelsefulla insatser som de gör för naturvården och samhället”.

Torbjörn Larsson valdes idag för en treårsperiod som ordförande för Nordisk Jägarsamverkan.

På mötet valdes även Runar Rugtvedt från Norge till vice ordförande.

Den avgående NJS-ordföranden Claus Lind Christensen från Danmark har varit ordförande sedan september 2015.

För mer information:

Torbjörn Larsson, ordförande Nordisk Jägarsamverkan Torbjorn.Larsson@jagareforbundet.se 070-818 81 00

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick