Aktuellt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Högsta förvaltningsdomstolen stoppar inte licensjakten efter varg

Allmänna uppdraget 2016-12-30 PRESSMEDDELANDE FRÅN HFD (Högsta förvaltningsdomstolen). Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att Länsstyrelsen i Värmlands län hade fog för sin...

Jakttider – När, hur och varför?

Allmänna uppdraget 2016-11-03 Jakttiderna förändras över tid. Men varför och vem fattar besluten? Och hur ska jakttiderna se ut i framtiden? För att lyfta de frågorna arrangerad...

Bäverns återkomst – bra eller dåligt?

Allmänna uppdraget 2016-10-25 Bävern är på frammarsch i Europa. På ett internationellt seminarium på SLU Ultuna 20 oktober visa...

Hur många vargar finns det?

Allmänna uppdraget 2016-10-04 Vargstammens storlek beräknas idag utifrån antagandet att en vargföryngring motsvarar 10 vargar. En ny forskningsstudie...

Nya regler för fjälljakten gynnar jägare bosatta i Sverige

Allmänna uppdraget 2016-09-29 Regeringens beslutade i dag om nya regler som ger möjligh...

Mer dvärgbandmask än man trott

Allmänna uppdraget 2016-09-16 Rävens dvärgbandmask är en parasit som i sällsynta fall k...

Vad du behöver veta om CWD inför älgjakten

Allmänna uppdraget 2016-09-01 Den nordamerikanska hjortsjukdomen CWD upptäcktes i Norge i våras. Där har sjukdomen nu konstaterats hos två vildrenar i Nordfjella i Sydnorge och...

Mårdhundens vandringsbeteende kan ge snabb spridning

Allmänna uppdraget 2016-09-01 Mårdhunden är en främmande invasiv art i Europa. Sverige har genom internationella konventioner förbundit sig att hindra den från att etablera sig...

Nytt från älgforskningen

Allmänna uppdraget 2016-09-01 Det årliga fennoskandiska älgforskarmötet hölls 9-11 augusti i Evenstad, Norge. Forskarna diskuterade bland annat hur upptäckten av Chronic wasting...

Sjukdomsövervakning 2015

Allmänna uppdraget 2016-09-01 SVA. Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2015.

Förbud mot lockmedel med urin

Allmänna uppdraget 2016-09-01 Lockmedel baserade på urin används sällan i Skandinavien, men kan ändå föra in allvarliga smittor. För att minska risken att den nordamerikanska...

Naturvårdsverket föreslår enklare och tydligare regler för viltvårdsområden

Allmänna uppdraget 2016-12-02 Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå regelförenklingar för viltvårdsområden. De redovisade förslagen syftar till att...

Naturvårdsverket förenklar jaktregler på allmänt vatten

Allmänna uppdraget 2016-10-27 Naturvårdsverket har föreslagit flera förenklingar och effektiviseringar för jakt på allmänt vatten till regeringen. Detta för att fler ska få...

Naturvårdsverkets plan för att uppskatta vargstammens storlek

Allmänna uppdraget 2016-10-05 En ny forskningsstudie presenterar en modellbaserad metod för att uppskatta det totala antalet...

Naturvårdsverket öppnar för lodjursjakt i hela landet

Allmänna uppdraget 2016-09-30 I takt med att lodjursstammen växer sig större i södra Sverige har länen nått den fastställda miniminivån för lodjuren. Detta h...

Vad orsakar ollonår?

Allmänna uppdraget 2016-09-20 Både ek och bok producerar extra mycket ollon vissa år. D...

Älgen – en europeisk historia

Allmänna uppdraget 2016-09-04 Den skandinaviska älgstammen har ända sedan istiden haft ...

Kunskap om viltövervakning

Allmänna uppdraget 2016-08-30 Svenska Jägareförbundet lanserar under hösten nya inventeringsmetoder. Samtidigt har rapporteringssystemet Viltdata uppdaterats med nya funktioner.

Viktiga förberedelser av jakten

Allmänna uppdraget 2016-08-30 Nu är förberedelserna i full gång inför stundande jakter. Till de viktigare förberedelserna hör att säkra tillgången till eftersöksekipage.

Ökad fordonstrafik ger fler viltolyckor

Allmänna uppdraget 2016-08-30 Mängden fordonstrafik har ökat de senaste decennierna. Allt talar för att utvecklingen fortsätter i samma riktning framöver. Det riskerar att ge et...

Komplext samband mellan borrelia och hjortvilt

Allmänna uppdraget 2016-08-30 Den fästingburna sjukdomen borrelia ökar i både Europa och Nordamerika. Tidigare forskning har visat att ökande hjortviltstammar kan vara en av...

Vildsvin och viltskador

Allmänna uppdraget 2016-08-30 I denna proposition från regeringen föreslås att det i jaktlagen förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämm...

 
Ladda in Fler