Fler vill äta vildsvinskött! - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Fler vill äta vildsvinskött!

Hur ska fler konsumenter få tillgång till svenskt viltkött? Det är en av de frågor som forskarna Gunnar Malmfors och Eva Wiklund ville ha svar på när de skrev sin rapport Viltkött som resurs. Idag når endast 15 procent av vildsvinsköttet ut till handeln och hälften av allt viltkött vi köper är utländskt, påpekar forskarna Gunnar Malmfors och Eva Wiklund i Naturvårdsverkets rapport 6635; Viltkött som resurs.

2015-02-13

– Denna rapport som Svenska Jägareförbundet är delfinansiär till ger stöd åt hur vi har arbetat med viltkött. Vårt arbete och slutsatser ligger helt rätt, säger Christina Nilson-Dag, ansvarig för viltköttsfrågor på Svenska Jägareförbundet.

Grundtesen i rapporten "Viltkött som resurs" ligger i frågan: Hur ska fler konsumenter få till gång till svenskt viltkött? Gunnar Malmfors och Eva Wiklund har haft denna fråga för ögonen genom hela rapporten och förslagen som de lämnar ska därför också leda till en ökad försäljning. De konstaterar att den svenska jakten ger cirka 20 000 ton viltkött årligen, men det är endast 4000 ton av detta som når ut till handeln.

För att möta det ökande intresset för att äta viltkött föreslår forskarna i sin studie att jägarna borde sälja mer kött till de vilthanteringsanläggningarna som finns runtom i landet. De har också identifierat ett behov av mer praktisk kunskap i tillvaratagande av viltköttet hos jägarna.

Det skulle då bli bättre kvalitet på köttet, menar författarna. Som ett exempel nämner de att köttet blir mörare om det bäckenhängs, istället för i bakbenen.

– Svenska Jägareförbundet har under flera år arbetat med dessa frågor. Exempelvis finns det utbildningar i kötthantering, vi har tagit fram filmer om såväl tillvaratagande och styckning av köttet. Vi har också konstaterat att jägarna har ett ökande intresse av att för att få den allra högsta kvaliteten på viltköttet. Arbetet går med andra ord i rätt riktning, säger Christina Nilson-Dag.

Under 2014 drev förbundet ett projekt riktat mot affärerna som säljer viltkött.

– Vi har tagit fram och genomfört en utbildningar för köttansvariga i handeln för att de ska kunna förklara och ge kunderna bättre kunskap om viltköttet, bland annat tillagningsmetoder och recept. Så vi arbetar med både kvalitet, efterfrågan och kunskap.

Svenska Jägareförbundet har också i egna studier sett att var tredje svensk har ätit vildsvinskött det senaste året. En majoritet av svenskarna är positiva till att äta vildsvinskött och i en undersökning för ett år sedan ser man att intresset för att äta vildsvins ökar.

– Många tror att det är annorlunda att tillaga viltkött än annat kött. Egentligen kan man bara byta ut annat kött mot viltkött i recepten, det enda man bör tänka på är att viltkött är magrare och att 56 grader är ett bra riktmärke som köttemperatur om det ska vara mediumstekt, säger Christina Nilson-Dag på Svenska Jägareförbundet.

Läs hela rapporten här!

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick