Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Oscar von Stockenström

Jägareförbundets tre hjärtefrågor

Jägareförbundets tre hjärtefrågor kopplade till utredningen om fjälljakten tål att upprepas.

  1.  Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet, detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.

  2.  Staten i egenskap av markägare även ska förvalta jakt- och fiskerätten.

  3.  Småviltjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland i första hand ska upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige

 


2022-01-13 2022-01-13