bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Resultat Viltdata 2016-2017

Halland 2018-02-12 Återrapportering 2016/2017 – Övrigt vilt (ej älg)

Utbildningar på Öster-Malma

Halland 2018-02-05 Som en del i Jägareförbundets satsning på fältviltet arrangerar Jägareförbundet föredrag i fältviltets tecken.

Inbjudan Ungdomsläger 21-22 april 2018

Halland 2018-02-05 Jägareförbundet Halland bjuder in till en ungdomshelg för 15-25åringar under lördag-söndag den...

Sveriges dyraste viltkött

Halland 2018-02-05 Mellan Varberg och Falkenberg ligger gården Munkagård. Tillsammans med granngårdar anordnas årligen en gemensamhetsjakt med...

Eftersökskurs

Halland 2018-01-25 Delta i vår eftersökskurs !

Inbjudan Jaktfältskjutning 2018

Halland 2018-01-25 JAKTFÄLTSKJUTNING SKÅNE 2018 Välkommen till årets...

Framgångsrik vildsvinsjakt

Halland 2018-01-09 Gemensam jaktinsats gav resultat

Nytt datum för årsstämma Halland

Halland 2018-01-09 Jägareförbundet Hallands årsstämma är flyttad till den 20180326 kl 18:00 Katrinebergs Folkhögskola.

Utbildning

Halland 2018-01-09 Vår katalog med utbildningar

Trofébedömning

Halland 2018-01-09 Jägareförbundet erbjuder mätning av troféer.