Jakt och viltvårdsuppdraget - aktuellt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Regeringens förslag: Reglera utfodring av vilt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-11-24 Regeringen har tagit fram ett förslag för att kunna förbjuda och reglera utfodringen av vilt. Nu har ett antal organisationer fått förslaget och sk...

Nya fall i Tyskland av afrikansk svinpest

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-11-12 Ytterligare ett område i Tyskland har rapporterat in fall av afrikansk svinpest och nu ökar oron att det sprider sig. Jordbruksverket har senaste...

Smittsam CWD bekräftad hos norsk vildren i nytt område

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-11 En smittsam variant av CWD (avmagringssjuka hos hjortdjur) upptäcktes hos vildren i norska...

Viktigt rapportera avmagrade eller självdöda hjortdjur under älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-04 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver fortsatt jägarnas hjälp att övervaka avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD). Har...

Rapportera döda vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-06-17 Afrikansk svinpest är en virussjukdom som inte finns i...

Jägarinsats lyfts på landets skolor

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-28 Nu ger Jägareförbundet landets skolklasser kunskaper om...

Licensjakt på gråsäl

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-08 Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på gråsäl. Tidigare har endast skyddsjakt, omgärdad av en rad villkor, varit möjlig. Licensjakten ...

Remissvar jakttider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-08 Svenska Jägareförbundets remissvar gällande jakttider. Paket 1 och 2.

Minskat antal viltolyckor

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-08 Mycket tyder nu på att antalet viltolyckor minskar. Främst till följd av färre körda mil på det svenska vägnätet, vilken är den enskilt viktigaste...

Utveckla dig och hunden i vårsolen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-08 Vill du fortsätta utvecklas som eftersöksekipage? Våra duktiga instruktörer förmedlar effektiv eftersöksträning och stora kunskaper inom hela...

Nystart för Viltforum

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-08 Jägareförbundet har en lång tradition av att publicera fakta som kan vara av intresse och nytta för jakten och viltförvaltningen. Nu har förbundets...

Landsbygdsministern missnöjd med rovdjursförvaltningen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-11-24 Landsbygdsministern Jennie Nilsson anser att de länsvisa minimimål som finns i rovdjursförvaltningen skapar inlåsningseffekter för rovdjuren. Därfö...

Jägareförbundets remissvar

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-10-09 Här är Svenska Jägareförbundets remissvar till regeringen, med anledning av Naturvårdsverkets jakttidsförslag.

Första fallet av afrikansk svinpest i Tyskland

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-10 Såhär hindrar vi Sverige från att drabbas

Samarbete med Jaktrapport om övrigt vilt rapporteringen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-07-01 Samarbetet mellan Jaktrapport och Viltdata innebär att jaktlag som rapporterar sin avskjutning i Jaktrapport inte längre behöve...

Vad fungerar var i älgförvaltningen – och varför?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-05-29 En förvaltning som anpassas till lokala förhållanden och...

Möjligt att sälja vildsvinskött

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-14 Den 9 april fattade regeringen fyra olika beslut som alla...

Ladda för kommande jaktäventyr

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-07 Eftersök är i högsta grad ett praktiskt arbete. Ändå är vår distanskurs i eftersök mycket uppskattad. Hur kan det komma sig?

Reviderad förvaltningsplan för vildsvin klar

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-07 NATURVÅRDSVERKET. En reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin har nu arbetats fram. Syftet med planen är att den ska vara ett stöd i...

Älgen stressas av värme och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-07 Landet runt har jägare skickat in älghår till ett forskningsprojekt som undersökt vad som stressar en älg. Nu är resultaten klara.

Jägareförbundet bidrar till öppna data!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-07 Tillgång till fakta och data är viktigt, inte bara i viltförvaltningen, utan i samhället i stort. Därför deltar Svenska Jägareförbundet i ett proje...

Jägarinsats framhålls i film

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-07 Alltfler får upp ögonen för jägarnas värdefulla insatser i samband med viltolyckor. Ett glädjande resultat av enträget jobb från bland annat Svensk...

 
Ladda in Fler