Jakt och viltvårdsuppdraget - aktuellt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Snabba beslut under kontrollerade former

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-05-13 Eftersöksskytte - biograf möjliggör viktig träning av snabba beslut vid skottlägen.

Skytte i torra tider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-04-24 I denna varma och torra vår har frågan om att skytte kan orsaka brand kommit upp. Efter kontakt med sakkunniga ger Jägareförbundet ut följande...

Fakta eller känslor i viltförvaltningen?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-22 Viltförvaltningen ska baseras på vetenskapligt belagda fakta. Men varför blir det inte alltid så?...

Jägarnas ögon viktiga i bekämpningen av afrikansk svinpest i Europa

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-04 Jägarna spelar en nyckelroll om den afrikanska svinpesten ska kunna utrotas i Europa, men det är viktigt att alla berörda...

Framåtlutad plan

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-01-28 Över hela landet bidrar en stor mängd människor till att...

Livsmedelsverket kontrollerar bly i viltkött

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-12-06 Livsmedelsverket ska under 2019 kontrollera halten av bly...

Lövträd – mer än en älgfråga

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-11-22 Förekomsten av natur- och viltvårdsviktiga RASE-träd (rönn, asp, sälg och ek) påverkas inte bara av hjortviltets bete utan också - och i hög grad -...

Trafikeftersök - visste du att...

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-11-22 Svenska jägare gör årligen över 60 000 uppdrag åt Polismyndigheten, i syfte att minimera trafikskadat vilts lidande. Dessa jägare är samtliga...

Jordbruksverket: Undvik import av grovfoder och halm

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-11-22 Jordbruksverket avråder nu från onödig import av grovfoder och halm från länder med afrikansk svinpest. Den som ändå behöver importera bör vara ext...

Bakterier i vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-11-22 En ny doktorsavhandling visar att vildsvin ofta bär bakterier som kan orsaka magsjuka. Bakterierna förekommer även i vildsvinskött. Risken att...

Liten risk att afrikansk svinpest sprids med hö och ensilage

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-11-22 Den torra sommaren kan leda till import av hö och ensilage från områden med afrikansk svinpest, som Baltikum och Polen. Risken att detta ska sprida...

Specialsituationer eftersök

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-05-03 Delar av Specialsituationer eftersök sker i form av workshop, där deltagarna står för mycket av kunskaperna inom just eftersök. Under resten av...

Första fallet av CWD i Sverige: Vad händer?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-03-27 Vad händer kring avmagringssjukan hos hjortdjur, CWD? Det var temat för ett seminarium i Umeå 26 mars. Frågan blev extra aktuell eftersom det först...

Förbättrad säkerhetsutrustning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-21 Svenska Jägareförbundet bidrar till Polismyndighetens pågående uppgradering av säkerhetsutrustnin...

Instruktörsutbildning i eftersök 2019

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-01-30 Att utveckla eftersöksekipage och undervisa i eftersök. Låter det intressant? I så fall kanske du vill bli Eftersöksinstruktör ...

Så kan vildsvinen räddas – om svinpesten når Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-12-06 Om vi skulle få ett utbrott av afrikansk svinpest är det...

Ektörne – beräkningsmodell för kronvilt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-12-05 Äntligen finns det ett verktyg som stöd för kronviltsförv...

Förvaltningsfokus på Viltforskningsdagar

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-10-10 Filterbubblor, björn, älg, människa, flerartsförvaltning, jaktens värden och rovdjurens kostnader hörde till de ämnen som avhandlades på årets...

Tänk vilt - när du kör bil!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-10-10 Idag startar den landsomfattande Insatsveckan mot viltolyckor. Då uppmärksammas hur Du kan undvika viltolyckor, och hur Du ska agera om olyckan änd...

Första fallet av afrikansk svinpest i Belgien

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-10-10 Den afrikanska svinpesten fortsätter sprida sig. Att sjukdomen nått Belgien visar hur viktigt det är att alla som besöker länder med svinpest följe...

Ny CWD-övervakning i höst: Älg, rådjur och kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-10-10 SVA efterlyser prover från fallvilt och avmagrade djur med symptom på hjärnskador. Som jägare kan du göra en viktig insats för hjortviltets framtid...

 
Ladda in Fler