Jakt och viltvårdsuppdraget - aktuellt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Regeringen beslutar om nya jakttider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-07 Regeringen beslutade 6 maj om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Fler tallar än granar levererades under 2020

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-09 När Skogsstyrelsen summerar statistiken för hur vilka trädslag som säljs uppvisas ett trendbrott. Nu levereras mer tall än gran. – Detta är mycket...

Information från Livsmedelsverket rörande småskalig vildsvinsförsäljning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-31 I mars lämnade Livsmedelsverket ett föreskriftsförslag till regeringen. Verkets uppdrag var i sto...

Information med anledning av fågelinfluensan

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-29 Här finns två länkar med information om den pågående fågelinfluensan.

Utvidgad provning efter salmonella hos vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-05 Den ovanliga typen av Salmonella Choleraesuis upptäcktes...

Forskningstjugan stöder forskning om fjällripa, fallvilt och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-03 Hur går det för fjällripan och varför? Hur ser ett bra...

Beslut i frågan om pilbågsjakt dröjer

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-08 NATURVÅRDSVERKET. Ett beslut om hur Naturvårdsverket kommer att gå vidare i frågan om pilbågsjakt kommer att dröja. I nuläget avvaktar Naturvårdsve...

På spåret mot nya mål

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-08 Svenska Jägareförbundets Eftersöksverksamhet är i ständig framåtrörelse. Etik och säkerhet är viktiga ledstjärnor.

Nytt beslut om Jakt- och viltvårdsuppdraget

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-08 Varje år i december beslutar regeringen om Jakt- och viltvårdsbidraget. Så också i år. – Idag har regeringen beslutat att innehållet i bidraget ser...

Regeringens förslag: Reglera utfodring av vilt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-08 Regeringen har tagit fram ett förslag för att kunna förbjuda och reglera utfodringen av vilt. Nu har ett antal organisationer fått förslaget och sk...

Nya fall i Tyskland av afrikansk svinpest

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-08 Ytterligare ett område i Tyskland har rapporterat in fall av afrikansk svinpest och nu ökar oron att det sprider sig. Jordbruksverket har senaste...

Framtida trafiks inverkan på jägare och viltvårdare

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-12 Framtida utveckling av landets fordonstrafik påverkar i hög grad jägare och viltvårdares förutsättningar. Nu planeras för investeringar i vägar och...

Jaktetik, lika viktigt vid skyddsjakt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-05 Under våren genomförs skyddsjakt på bland annat fåglar som ställer till bekymmer för fiske och jordbruk. Skyddsjakt faller delvis under annan jurid...

Sjukdomsövervakning av vilda djur 2020

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-29 SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) övervakar och analyserar sjukdomsläget hos våra vilda...

Betesskador kan minskas med mer tall och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-25 Mer tall i skogen, en viltförvaltning som beaktar tätheten av allt hjortvilt (inte bara älg), och en samförvaltning av skog och...

Glöm inte rapportera om du hittar ett självdött rådjur, älg eller kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-05 Såhär på vårvintern har en del djur svårt att klara sig o...

Ny app: Teoriprov för jägarexamen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-18 Nu finns Naturvårdsverkets nya app för provtagning...

Rapportera döda rådjur till CWD-övervakningen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-02 Rådjuren har det tufft under vintern och en del dukar under. Självdöda och trafikdödade rådjur är högintressanta för provtagning för avmagringssjuk...

Gör ditt 2021 inspirationsrikt!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-02 Gör som tusentals svenska jägare: gå vår distanskurs i eftersök.

Tips för att vildsvinssäkra sin tomt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-02 Varför bökar vildsvin i trädgårdar? Jo, det finns saker där som de vill komma åt. Nästan alltid är det ätbara saker som de tycker extra mycket om....

Landsbygdsministern missnöjd med rovdjursförvaltningen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-02 Landsbygdsministern Jennie Nilsson anser att de länsvisa minimimål som finns i rovdjursförvaltningen skapar inlåsningseffekter för rovdjuren. Därfö...

Jägareförbundets remissvar

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-02 Här är Svenska Jägareförbundets remissvar till regeringen, med anledning av Naturvårdsverkets jakttidsförslag.

 
Ladda in Fler