Jakt och viltvårdsuppdraget - aktuellt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Remissvar jakttider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-30 Svenska Jägareförbundets remissvar gällande jakttider. Paket 1 och 2.

Minskande antal viltolyckor

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-25 Mycket tyder nu på att antalet viltolyckor minskar. Främst till följd av färre körda mil på det svenska vägnätet, vilken är den enskilt viktigaste...

Utveckla dig och hunden i vårsolen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-27 Vill du fortsätta utvecklas som eftersöksekipage? Våra duktiga instruktörer förmedlar effektiv...

Nystart för Viltforum

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Jägareförbundet har en lång tradition av att publicera fakta som kan vara av intresse och nytta för jakten och viltförvaltninge...

Gör som tusentals andra jägare: Gå vår distanskurs i eftersök!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-01-31 Eftersöksutbildning – teori är både intressant och viktig...

Siktet på målet

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-01-21 Planen för Förbundets Eftersöksverksamhet ligger fast och...

Jakt- och viltvårdsuppdraget för 2020 beslutat

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-20 Sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet fått bidrag av Viltvårdsfonden för att leda delar av jakten och viltvården. Nu har regeringen delat ut bidra...

Livsmedelsverket föreslår regler för försäljning av vildsvinskött

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-20 Nu föreslår Livsmedelsverket nya regler för försäljning av vildsvinskött.

Viltdata används för att sprida information om CWD!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-20 SVA behöver få in prover från avmagrade och sjuka hjortdjur till den pågående CWD-övervakningen. Svenska Jägareförbundet stödjer arbetet genom att...

Licensjakt på varg möjlig framöver

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-20 Licensjakt på varg och andra rovdjur är förenligt med EU-rätten. Det slog idag EU:s högsta domstol fast i ett fall som rör finsk vargjakt, men som ...

Grönt ljus för försäljning av vildsvinkött

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-20 Svenska Jägareförbundet har under fyra olika regeringar arbetat för att ändra reglerna och göra det möjligt för jägarna att sälja vildsvinskött. –...

Reviderad förvaltningsplan för vildsvin klar

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-30 NATURVÅRDSVERKET. En reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin har nu arbetats fram. Syftet med planen är att den ska vara ett stöd i...

Älgen stressas av värme och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-24 Landet runt har jägare skickat in älghår till ett forskningsprojekt som undersökt vad som stressar en älg. Nu är resultaten klara.

Jägareförbundet bidrar till öppna data!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-18 Tillgång till fakta och data är viktigt, inte bara i viltförvaltningen, utan i samhället i stort....

Jägarinsats framhålls i film

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Alltfler får upp ögonen för jägarnas värdefulla insatser i samband med viltolyckor. Ett glädjande resultat av enträget jobb frå...

HD-dom Girjas sameby

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-01-24 Girjas sameby – men inte staten – har rätt att upplåta...

Testa Quizet om viltolyckor

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-27 Till Förbundets Viltolycksquiz >>

Naturvårdsverkets preliminära förslag på ändrade jakttider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-17 Nu har Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider, paket 1, presenterats. Synpunkter på de preliminära förslagen ska lämnas...

EU-kommissionen föreslår utökat förbud mot blyhagel

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-17 Om EU-kommissionen får som den vill ska hagelammunition som innehåller bly ska få ett utökat förbjud, som gäller alla våtmarker.

Avskjutningen för 2018/19 klar!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-17 Jaktlag runt om i Sverige har rapporterat sin avskjutning för jaktåret 2018/2019 i Viltdata. Nu är den skattade avskjutningen klar för kretsar, län...

Viktigt rapportera avmagrade hjortdjur och fallvilt under älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-17 Under älgjakten rör sig många jägarögon i skog och mark. Kom ihåg den pågående CWD-övervakningen om du ser ett avmagrat hjortdjur med udda beteende...

Jägares förutsättningar i fokus under Viltolycksveckan

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-12-17 För att förebygga och reducera effekterna av viltolyckor deltar Svenska Jägareförbundet i en insatsvecka den 23- 29 september. Som en av 16...

 
Ladda in Fler