Jakt och viltvårdsuppdraget - aktuellt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Rådjur, kronvilt eller älg med sjukdomstecken? Skicka prover till SVA!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-10-06 Rådjur som magrat av eller beter sig onormalt, som fälls vid jakt eller hittas döda, är högintressanta för provtagning för avmagringssjuka hos...

Möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg överlåts till länsstyrelserna

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-29 NATURVÅRDSVERKET. Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningso...

Subventioner ska underlätta vildsvinsköttets väg till marknaden

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-11 Analyskostnader för trikiner och cesium-137 kommer att subventioneras efter den 1 juli 2021.

Björnjakt 2021

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-04 Här kommer information om vad som gäller inför björnjakten 2021.

Ändrade rapporteringskrav vid licensjakt på gråsäl

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-28 REGERINGEN. Under licensjakten som återstår på gråsäl...

Kort om jakttiderna 2021-2022

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-10 Regeringen fastställde 8 maj 2021 de nya jakttiderna som...

Framtida trafiks inverkan på jägare och viltvårdare

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-12 Framtida utveckling av landets fordonstrafik påverkar i hög grad jägare och viltvårdares förutsättningar. Nu planeras för investeringar i vägar och...

Jaktetik, lika viktigt vid skyddsjakt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-12 Under våren genomförs skyddsjakt på bland annat fåglar som ställer till bekymmer för fiske och jordbruk. Skyddsjakt faller delvis under annan jurid...

Sjukdomsövervakning av vilda djur 2020

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-12 SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) övervakar och analyserar sjukdomsläget hos våra vilda djur. Nu har rapporten för 2020 kommit.

Betesskador kan minskas med mer tall och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-12 Mer tall i skogen, en viltförvaltning som beaktar tätheten av allt hjortvilt (inte bara älg), och en samförvaltning av skog och vilt som är anpassa...

Glöm inte rapportera om du hittar ett självdött rådjur, älg eller kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-12 Såhär på vårvintern har en del djur svårt att klara sig och magrar av. Särskilt självdöda eller trafikdödade rådjur är högintressanta för provtagni...

Älgen missgynnas när det är varmt och torrt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-07-09 Ny forskning visar att rekryteringen av kalv minskar när försommaren är varm och torr. Då finns det färre kalvar per ko vid älgjaktstart och...

Ändrade jakttider för ripa och jakt på ejder upphör tillsvidare

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-17 REGERINGEN. Regeringen har beslutat att dels justera tidigare beslut om ändrade jakttider för ripa, dels att jakt på ejder tillsvidare ska upphöra ...

Bättre ersättningar för viktig samhällsinsats

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-08 Förbundet anser det mycket viktigt att ersättningarna snarast höjs för dem som gör uppdrag inom...

Naturvårdsverkets beslut om bidrag ur Viltvårdsfonden

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-28 Beslut om bidrag ut viltvårdsfonden har tagits utifrån den nya förordningen om vissa bidrag ur viltvårdsfonden, som trädde i...

Naturvårdsverket föreslår en höjd ersättning till eftersöksjägare

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-20 Naturvårdsverket lämnar ett förslag gällande höjd...

Regeringen beslutar om nya jakttider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-07 Regeringen beslutade 6 maj om nya tider för jakt som...

Fler tallar än granar levererades under 2020

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-09 När Skogsstyrelsen summerar statistiken för hur vilka trädslag som säljs uppvisas ett trendbrott. Nu levereras mer tall än gran. – Detta är mycket...

Information från Livsmedelsverket rörande småskalig vildsvinsförsäljning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-09 I mars lämnade Livsmedelsverket ett föreskriftsförslag till regeringen. Verkets uppdrag var i stort sett att underlätta för jägare som vill leverer...

Information med anledning av fågelinfluensan

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-09 Här finns två länkar med information om den pågående fågelinfluensan.

Utvidgad provning efter salmonella hos vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-09 Den ovanliga typen av Salmonella Choleraesuis upptäcktes under 2020 i landet. Genom en provtagning i närområdena har 42 fall totalt hittats i Skåne...

Forskningstjugan stöder forskning om fjällripa, fallvilt och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-09 Hur går det för fjällripan och varför? Hur ser ett bra foderlandskap ut för älg, rådjur, kron och dov? Hur kan övervakningen av viltsjukdomar...

 
Ladda in Fler