Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Jonas Eriksson

Viltvårdsfonden

Viltvårdsfonden består av jaktkortsavgifter som betalas in av alla jägare för rätten att jaga, för närvarande 400 kr/år.

Viltvårdsfonden är alltså inte vanliga skattemedel  – utan pengar inbetalade enbart av jägarna själva.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-24 2022-05-11