Svenska Jägareförbundet

Meny
1/17
I Sverige är vi måna om vår allmogejakt, att den ska vara öppen för alla. Viltet ska också förvaltas som en förnyelsebar naturresurs och nyttjas på ett klokt och långsiktigt sätt.
Hanna Oscarsson

 

Så funkar jakt

Det finns många olika typer av jakt i Sverige. Det beror förstås en hel del på att vi är ett långt land, 160 mil närmare bestämt. Däremellan finns massor av olika miljöer.

Det innebär skillnader i viltarter och vilken jakt vi bedriver. Sverige har en fantastisk variation och är ett fantastiskt jaktland.
Vi värnar den så kallade svenska allmogejakten, jakten ska vara tillgänglig för alla.

Karakteristiskt för den svenska jakten är också den betydande användningen av hundar i nästan varje jaktform.

"Jakt i Sverige handlar om att viltet ska förvaltas"


Vi ska vårda viltet den naturresurs den är ungefär som vi vårdar skogen.
Rätten att jaga är knuten till markägandet. Om en markägare själv inte vill jaga på sin mark kan hon eller han arrendera ut jakten.
Till jakträtten hör också skyldigheten att vårda viltet. Det handlar om skydd och stöd och att anpassa sin jakt efter tillgången på vilt.
Jakt i Sverige handlar om att viltet ska förvaltas.

 

Vaktjakt

Smygjakt

Jakt med ställande hund

Jakt med drivande hund

Jakt med kortdrivare

Jakt med trädskällare

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut