Prioriterade områden 2013 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Prioriterade områden 2013

Under 2013 ska Svenska Jägareförbundet särskilt prioritera arbetet med:

  • att stödja en ny ekosystembaserad adaptiv förvaltning av älg,

Jägareförbundet stödjer älgförvaltningen bland annat genom att driva och stödja Viltdata.se. Här rapporterar majoriteten av Sveriges jaktlag sina älgobservationer, skjutna älgar och andra biologiska data som kan vara till nytta för förvaltningen. Vi ger också utbildningar i älgförvaltning till främst älgskötselområden men också älgförvaltningsgrupper och andra som vill veta mer om älgen och älgförvaltning. Vi samordnar och genomför inventeringar som till exempel spillningsinventeringar i Älgförvaltningsområden. Vi stödjer och hjälper också älgförvaltningsgrupper och älgskötselområden som behöver hjälp med att göra planer eller tolka data. Jägareförbundet hjälper också till med att samordna jakten på älg i det nya älgförvaltningssystemet genom att, till exempel, bilda nya älgskötselområden.

  • att stärka den lokalt baserade förvaltningen av vildsvin och hjortar,

Jägareförbundet arbetar hårt för att samordna vildsvins- och hjortförvaltningen på lokal nivå. Det sker dels genom att älgskötselområden också samordnar vildsvins- och hjortjakten och dels genom att nya vildsvins- eller hjortskötselområden bildas på frivillig basis.

Jägareförbundet erbjuder också utbildningar och temakvällar i hur man förvaltar och jagar dessa arter. Vi sammanställer årligen också information om utbredning och förekomst av dessa arter samt för kontinuerligt ut nya forskningsrön om vildsvin och hjortar i populärvetenskaplig form.

  • att informera om tillvaratagande av kött samt vikten av trikinprovtagning vid tillvaratagande av vildsvin och björnar.

Jägareförbundet jobbar mycket med marknadsföring och förbättrad hantering av det klimatsmarta viltköttet. Det sker bland annat genom hemsidan Viltmat.nu och utbildningar i kötthantering och tillvaratagande. Vi samarbetar också med bland andra Vilthanteringsanläggningar och Jordbruksverket för att få ut mer viltkött på marknaden och göra hanteringen av råvaran så enkel och effektiv samt säker som möjligt. Genom samarbete med de laboratorier som erbjuder trikintester så samlar vi också in data och informerar om vikten av att man trikintestar vildsvins- och björnköttet.

  • Jägareförbundet ska vidare fortsatt verka för en god etik vid all jakt med hund.

Jägareförbundet driver i egen regi och i samarbete med bland andra Kennelklubben hägntest under kontrollerade former för blivande vildsvins- och björnhundar. Genom samarbeten med Skandinaviska björn- och vargprojekten samt Viltskadecenter utbildar och testar vi spår- och eftersökshundar för björnar och vildsvin. Vi samarbetar också med flera forskningsprojekt för att utveckla den svenska jakttraditionen med löshund. I samarbete med Kennelklubben har vi också årliga överläggningar med alla jakthundklubbar och vi anordnar såväl eftersöks- som lydnadsutbildningar för tusentals jakthundsägare varje år.

Svenska Jägareförbundets i allmänhetens tjänst för det vilda.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-07 2018-10-12