Svenska Jägareförbundet

Meny
Vildsvinsförvaltningen är en av prioriteringarna för Svenska Jägareförbundet 2014. Foto: Madeleine Lewander

Vildsvinsförvaltningen är en av prioriteringarna för Svenska Jägareförbundet 2014. Foto: Madeleine Lewander

Vildsvinsförvaltningen prioriterad fråga 2014

Vildsvinsförvaltningen är en av prioriteringarna för Svenska Jägareförbundet under 2014. Förbundet ska bland annat arbeta för samverkan mellan markägare och jägare samt för att motverka olämplig utfodring av vildsvinen.

- Vildsvinen är ett stort problem runt om i landet. Jag tror att en nyckel till framgångsrik förvaltning är samverkan mellan framförallt bönder, markägare och jägare, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Regeringen tilldelar Svenska Jägareförbundet drygt 51 miljoner kronor från Viltvårdsfonden och enligt dagens regeringsbeslut är vildsvinsförvaltningen ett av områdena som ska prioriteras nästa år.

Enligt beslutet ska Svenska Jägareförbundet bland annat arbeta för att stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare. Förbundet ska också ta fram ett verktyg för inventeringsstatistik och prognoser för vildsvinsstammen samt arbeta för att motverka olämplig utfodring av vildsvinen.

Svenska Jägareförbundet ska även arbeta med information om blyhalter i viltkött samt om riskerna med trikiner. Dessutom ska förbundet förmedla kunskap om stora rovdjur och jakten av dem, älgförvaltning och kvalitetssäkring av data från Älgobs och att data överförs till Älgdata.se enligt regeringsbeslutet.

Svenska Jägareförbundets i allmänhetens tjänst för det vilda.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-21 2014-02-24