Aktuellt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Nya instruktionsfilmer i skytte

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-03-27 Nu har Svenska Jägareförbundet tagit fram ett antal instruktionsfilmer om kul- och hagelskytte som riktar sig till skytteinstruktörer. Men även den...

Viltvårdsfonden finanserar forskning om gäss och viltinventering

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-02-08 Naturvårdsverket har nu fattat beslut om vilka forskningsprojekt som ska finansieras av Viltvårdsfonden 2017. De nya projekten ska bland annat ge...

Så här funkar fjälljakten framöver

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-01-25 Under våren börjar den nya förordningen om förtur i småviltsjakt att gälla. De tre länsstyrelsern...

Naturvårdsverket föreslår enklare och tydligare regler för viltvårdsområden

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-02 Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå regelförenklingar för viltvårdsområden. De redovisade förslagen...

Naturvårdsverket förenklar jaktregler på allmänt vatten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-10-27 Naturvårdsverket har föreslagit flera förenklingar och...

Naturvårdsverkets plan för att uppskatta vargstammens storlek

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-10-05 En ny forskningsstudie presenterar en modellbaserad metod...

Naturvårdsverket öppnar för lodjursjakt i hela landet

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-30 I takt med att lodjursstammen växer sig större i södra Sverige har länen nått den fastställda miniminivån för lodjuren. Detta har medfört att...

Nya regler för fjälljakten gynnar jägare bosatta i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-30 Regeringens beslutade i dag om nya regler som ger möjlighet att ge jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltjakt på statens mark ovanf...

Mer dvärgbandmask än man trott

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-30 Rävens dvärgbandmask är en parasit som i sällsynta fall kan vara dödlig för människan. Den hittades första gången i Sverige 2011. Sedan dess har...

Vad du behöver veta om CWD inför älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-30 Den nordamerikanska hjortsjukdomen CWD upptäcktes i Norge i våras. Där har sjukdomen nu konstaterats hos två vildrenar i Nordfjella i Sydnorge och...

Mårdhundens vandringsbeteende kan ge snabb spridning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-30 Mårdhunden är en främmande invasiv art i Europa. Sverige har genom internationella konventioner förbundit sig att hindra den från att etablera sig...

Seminarium om vilt och konflikthantering

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-02-15 På ett seminarium på SLU föreläste Stephen M. Redpath – ny innehavare av Kung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap – och svenska forskar...

Afrikansk svinpest – vad är det och hur minskar vi risken för utbrott i Sverige?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-02-07 Virussjukdomen afrikansk svinpest finns nu i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen och Ryssland. Både vildsvin och tamgris kan smittas och nästan...

Högsta förvaltningsdomstolen stoppar inte licensjakten efter varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-30 PRESSMEDDELANDE FRÅN HFD (Högsta förvaltningsdomstolen). Högsta förvaltningsdomstolen har ansett...

Jakttider – När, hur och varför?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-11-03 Jakttiderna förändras över tid. Men varför och vem fattar besluten? Och hur ska jakttiderna se ut i framtiden? För att lyfta de...

Bäverns återkomst – bra eller dåligt?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-10-25 Bävern är på frammarsch i Europa. På ett internationellt...

Hur många vargar finns det?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-10-04 Vargstammens storlek beräknas idag utifrån antagandet att...

Inga nya råd om bly i ammunition

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-29 Nyligen publicerades en så kallad ”metastudie” om miljö- och hälsoeffekter av bly i ammunition. Studien är en genomgång av all tillgänglig forsknin...

Vad orsakar ollonår?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-29 Både ek och bok producerar extra mycket ollon vissa år. Den goda födotillgången gör att vildsvinen kan få fler kultingar. Sannolikheten att ett...

Älgen – en europeisk historia

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-29 Den skandinaviska älgstammen har ända sedan istiden haft en annan historik än älgarna i övriga Europa. Det gör älgstammen så distinkt att den bör...

Kunskap om viltövervakning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-29 Svenska Jägareförbundet lanserar under hösten nya inventeringsmetoder. Samtidigt har rapporteringssystemet Viltdata uppdaterats med nya funktioner.

Viktiga förberedelser av jakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-09-29 Nu är förberedelserna i full gång inför stundande jakter. Till de viktigare förberedelserna hör att säkra tillgången till eftersöksekipage.

 
Ladda in Fler