bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stad och land tycker olika om viltförvaltningsdelegationerna och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-06-01 Det finns en polarisering mellan stad och landsbygd när det gäller attityder till Sveriges vargpolicy och viltförvaltningsdelegationernas...

Viltforskningsdagarna på film

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-20 Nu kan man se föreläsningarna från Viltforskningsdagarna på film. Föreläsningarna handlar om utfodring, CWD, viltforskning förr och nu, DNA-teknike...

Viltforskningsdagarna - om utfodring

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-03-30 Ett av passen på Viltforskningsdagarna handlade om utfodring. Vad vet man om utfodringens effekte...

Viltforskningsdagar om CWD och utfodring

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-03-30 Årets Viltforskningsdagar gick av stapeln på Naturhistoriska riksmuseet 27-28 mars. Fem olika teman stod på programmet:...

Seminarium om vilt och konflikthantering

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-02-15 På ett seminarium på SLU föreläste Stephen M. Redpath – n...

Afrikansk svinpest – vad är det och hur minskar vi risken för utbrott i Sverige?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-02-07 Virussjukdomen afrikansk svinpest finns nu i Sveriges...

Högsta förvaltningsdomstolen stoppar inte licensjakten efter varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-30 PRESSMEDDELANDE FRÅN HFD (Högsta förvaltningsdomstolen). Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att Länsstyrelsen i Värmlands län hade fog för sin...

Jakttider – När, hur och varför?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-30 Jakttiderna förändras över tid. Men varför och vem fattar besluten? Och hur ska jakttiderna se ut i framtiden? För att lyfta de frågorna arrangerad...

Bäverns återkomst – bra eller dåligt?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-30 Bävern är på frammarsch i Europa. På ett internationellt seminarium på SLU Ultuna 20 oktober visade forskare hur bävern å ena sidan bidrar till att...

Hur många vargar finns det?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-30 Vargstammens storlek beräknas idag utifrån antagandet att en vargföryngring motsvarar 10 vargar. En ny forskningsstudie uppskattar istället att en...

Inga nya råd om bly i ammunition

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-30 Nyligen publicerades en så kallad ”metastudie” om miljö- och hälsoeffekter av bly i ammunition. Studien är en genomgång av all tillgänglig forsknin...

Jaktens historia i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-05-11 Jaktens, viltets och viltförvaltningens historia från istid till nutid skildras i en ny bok. Den berättar om föränderliga viltstammar, jaktmetoder,...

”Sätt jakttryck på vildsvin redan nu”

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-11 – Där det förekommer skador på grödor eller där man hade ett ollonår förra året finns det anledning att börja jaga vildsvin redan nu, säger Jesper...

Viltforskningsdagarna - Nytt om CWD

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-03-30 CWD (Chronic Wasting Disease) är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar hjortdjur. De första...

Nya instruktionsfilmer i skytte

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-03-27 Nu har Svenska Jägareförbundet tagit fram ett antal instruktionsfilmer om kul- och hagelskytte som riktar sig till skytteinstru...

Viltvårdsfonden finansierar forskning om gäss och viltinventering

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-02-08 Naturvårdsverket har nu fattat beslut om vilka...

Så här funkar fjälljakten framöver

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-01-25 Under våren börjar den nya förordningen om förtur i...

Naturvårdsverket föreslår enklare och tydligare regler för viltvårdsområden

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-02 Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå regelförenklingar för viltvårdsområden. De redovisade förslagen syftar till att...

Naturvårdsverket förenklar jaktregler på allmänt vatten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-02 Naturvårdsverket har föreslagit flera förenklingar och effektiviseringar för jakt på allmänt vatten till regeringen. Detta för att fler ska få...

Naturvårdsverkets plan för att uppskatta vargstammens storlek

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-02 En ny forskningsstudie presenterar en modellbaserad metod för att uppskatta det totala antalet vargar i Skandinavien. Naturvårdsverket säger i en...

Naturvårdsverket öppnar för lodjursjakt i hela landet

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-02 I takt med att lodjursstammen växer sig större i södra Sverige har länen nått den fastställda miniminivån för lodjuren. Detta har medfört att...

Nya regler för fjälljakten gynnar jägare bosatta i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2016-12-02 Regeringens beslutade i dag om nya regler som ger möjlighet att ge jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltjakt på statens mark ovanf...

 
Ladda in Fler