Allt om kustjakten - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Knubbsäl. Foto: Mostphotos

Allt om kustjakten

Kustjakten efter säl och sjöfågel har långa anor i Sverige, men är idag en dåligt utnyttjad resurs. Svenska Jägareförbundet verkar för att den traditionella kustjakten ska bevaras, och för att det ska bli enklare att få tillgång till statens vatten, kobbar och skär för jakt.

Jägareförbundet ingår i ett nationellt kustnätverk med engagerade kustjägare som ersatt det tidigare kustrådet.

I denna finns också ett arbetsutskott som är underställd förbundsstyrelsen.

I utskottet ska en representant för förbundsstyrelsen finnas. Utsedd till det är Anders Iacobaeus från Jägareförbundets styrelse.
Kustfrågor som säl, skarv och jakten på allmänt vatten är viktiga frågor för kustnätverket att arbeta med.
Ett årligt seminarium med kustnätverket genomförs. Dit inbjuds tjänstemän från myndigheter, forskare och andra intressenter.
En starkare regional förankring och delaktighet i kustfrågorna är önskvärd. Också med stöd av Jägareförbundets tjänstemän.

Läs mer!Representant kustnätverket

Anders Iacobaeus

Anders Iacobaeus

1:e vice ordförande

Jägareförbundets förbundsstyrelse, representant nationella Kustnätverket

070-517 15 89

Anders Iacobaeus


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-24 2018-05-25