Allt om fjälljakt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Foto: Oscar Lindvall

Foto: Oscar Lindvall

Allt om fjälljakt

På denna sida hittar du information som rör jakten i fjällen, i första hand småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland.

Beslutet att upplåta statens marker ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen för småviltjakt till Sveriges jägare som togs av riksdagen 1992 är ett av de viktigaste jaktliga beslut som är tagna under 1900-talet.

Besluten tagna av regeringen under början av 2007 visar hur snabbt förutsättningarna kan ändras för jaktupplåtelserna på statens marker och i hur stor utsträckning olika beslut kan påverka de enskilda jägarna och deras möjlighet att jaga.

Information om jakten i fjällområdena

Det här gäller när du förflyttar dig med skoter under ripjakt

 

Lagstiftning och Regelverk

Från 2017:
Så här funkar fjälljakten framöver (2017-01-25)

Bakgrund

EU och fjälljakten

2006 klagade tre flygföretag i Norrbotten på länsstyrelsens beslut att begränsa möjligheten för jägare bosatta utanför Sverige att jaga på statens marker i fjällområdet. Detta blev början på en historia som vi ännu inte sett slutet på. Till att börja med resulterade detta i att regeringen ändrade i rennäringsförordningens §3 på så sätt att alla jägare jämställdes oavsett var de var bosatta. Sedan har turerna varit många och Jägareförbundets arbete med fjälljaktsfrågan under de senaste åren har i stort sett varit fokuserad på att få regeringen ändra sitt, som vi ser det, förhastade och onödiga beslut.

Här nedan hittar du material runt detta ämne:

Riksdag och Regering

Jordbruksverket

Naturvårdsverket

Länsstyrelserna

  • Gemensamt handlingsprogram för fjällfrågor BD, AC, Z, W
    (Länk finns inte längre, 2013-01-21)

Svenska Jägareförbundet

ILO-Konventionen

Viltvård

Övrigt

Länkar


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-10-31 2018-10-12