Nu jagar vi ripa! - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Vorsteh under fjälljakt

Foto: Magnus Hansson

Nu jagar vi ripa!

Du, hunden och den fantastiska jakten i vår fjällvärld! Den 25 augusti börjar ripjakten! Jägareförbundet har jobbat hårt för fjälljakten och att svenska jägare ska ha förtur till denna underbara jaktform på statens marker.

Småviltsjakten i fjällen börjar 25 augusti. Foto: Sten Christoffersson

I år gäller nya regler som ger möjlighet att ge jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Genom ändringen ges länsstyrelserna, som beslutar om jakträttsupplåtelser, förbättrade möjligheter att balansera jakttrycket i den svenska fjällvärlden.
Jägare som har närmare anknytning till Sverige ska även kunna få företräde till denna jakt. Ändringen i rennäringsförordningen trädde i kraft den 1 april 2017 och de nya reglerna tillämpas från jakten 2017.

Regerigen ändrade 2007 rennäringsförordningen och gav utländska jägare samma möjlighet till småviltjakt på statens marker ovan odlingsgräns som de svenska. Detta blev startskottet för ett tio år långt arbete för Jägareförbundet som till slut gav resultat. 
Svenska Jägareförbundet har arbetat med frågan på alla nivåer mot forskare, politiker, myndigheter och många andra. Att regeringen ändrade rennäringsförordningen och var tydlig med intentionen att svenskar – och de som har närmare koppling till landet – ska ha förtur är precis det vi arbetat för.

Nu är vi där.

Bli medlem i Jägareförbundet du också och bidra till vårt viktiga arbete för jägarna!


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-08-24 2018-10-12