Svenska Jägareförbundet

Meny

Gråsäl. Foto: Mostphotos

Så blir du säljägare

Genom Svenska Jägareförbundets utbildning kan lära dig mer om sälen och bli en duktig säljägare.

Redan de första människorna som vandrade in i vårt land var flitiga säljägare och att sälkött (och förmodligen också sälskinn) var en viktig del för att kunna överlevna. Kunskapen om säl och säljakt har allt sedan dess förts vidare mellan generationerna bland kustbefolkningen.

"Sälen i Östersjön är inte längre hotad, idag finns cirka 50 000–60 000 gråsälar, 30 000 vikaresälar och 30 000 knubbsälar.."

Denna kunskapsöverföring tog slut i mitten/slutet av 1900-talet. Orsaken till detta var dels en intensiv säljakt, men framför allt massiva utsläpp av olika miljögifter i Östersjön drev sälstammarna till utrotningens gräns. En följd av de kraftigt minskade sälstammarna blev att jakten minskade och till slut förbjöds.
Under de senaste 30 åren har utsläppen av miljögifter minskat och Östersjön blivit renare. Sälarna svarade på detta med en bättre överlevnad och på senare år har tillväxten varit helt otrolig.

Sälen i Östersjön är inte längre hotad, idag finns cirka 50 000–60 000 gråsälar, 30 000 vikaresälar och 30 000 knubbsälar. Att vi har kunnat "rädda" våra sälar är ju självklart mycket glädjande – en framgångssaga". Men, nu står vi inför en ny utmaning, att förvalta stammarna så att de inte blir så stora så att de blir ett problem för fisket men också för sig själva.
För att sälstammen ska kunna förvaltas kommer det att krävas många fler säljägare och där är kunskapsbristen ett problem.
Svenska Jägareförbundet har påbörjat ett arbete med att återskapa kunskapen om sälen och säljakten bland jägarna. I det här arbetet är de säljaktsutbildningar som Svenska Jägareförbundet tillhandahåller en viktig del. Utbildningen som pågår under en dag och leds av skickliga instruktörer.

Vill du gå en säljaktskurs?
Kontakta något av förbundets kontor så får mer information, eller läs om utbildningen här!


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-30 2018-05-30