Skyddsjakten kan inte lösa problemen som sälen orsakar - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Säl. Foto: Mostphotos

Skyddsjakten kan inte lösa problemen som sälen orsakar

I Sverige är det enbart möjligt att jaga säl med stöd av ett skyddsjaktsbeslut från Naturvårdsverket.

Men det här innebär att jakten bara får bedrivas inom 200 meter från områden där fiske bedrivs och att det finns sälskador på redskap.
Problemet är bara att i de områden där sälarna ligger uppe på hällar och säljakten kan bli effektiv, där lägger ingen fiskare ut sina nät eftersom där skulle det alldeles säkert bara innebära söndertrasade nät.

I våra grannländer tillåts skyddsjakt på säl i direkt anslutning till skadedrabbade redskap, men huvuddelen av sälarna skjuts vid licensjakt/avlysningsjakt. Fördelen med licensjakten är att den kan bedrivas över hela ytan och därför kan jakten bli effektiv.
Svenska Jägareförbundet arbetar för att även Sverige ska kunna tillåta licensjakt på säl. Orsaken till detta är att våra sälstammar ökar och nu nått nivåer där de dels nästintill omöjliggör nätfiske längs våra kuster, dels också nu är så många så att maten börjar ta slut för sälarna.

Förbundet menar att det krävs en kraftigt ökad avskjutning av sälen. En förutsättning för detta är bland annat att licensjakt tillåts i och med att först då finns en reell möjlighet att börjar förvalta våra sälstammar – för allas vårt bästa, inte minst sälens.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-28 2018-05-28