Svenska Jägareförbundet

Meny

För att kanske bättre lyckas med jakten och samtidigt öka chansen att ha tillgång till bra hundar kan det vara idé att samordna jakten över större områden. Foto: Sten Christoffersson

Tänkvärt inför björnjakt

Några allmäna tips och råd som kan vara bra att ha i ryggsäcken innan man jagar björn.

Har jaktlaget tillgång till eftersökshund?

Samma lagstiftning gäller som när man jagar älg. Inträffar en skadskjutning ska en
hund som är särskilt tränad finnas på plats inom två timmar. Förfogar inte jaktlaget
över en sådan ”björnhund”, ska man innan jakten ha kontaktat något eftersöksekipage
som kan ställa upp och hjälpa till om olyckan skulle vara framme. Jaktledaren har
ansvaret för att organisera eftersöket.

Har jaktdeltagarna tillräcklig skjutskicklighet?

Tänk på att björnen har ett litet vitalt träffområde. Har man bestämt sig för att jaga
björn bör jaktlaget träna björnskytte innan jaktstarten. Att söka stöd och skjuta
sidoskott inom 80 meter är att rekommendera. Samla jaktlaget på skjutbanan och skjut Björnpasset.

Illustratör: Björn Röken

Det dödande träffområdet, hjärta och lungor, är i förhållande till kroppssilhuetten mindre än hos hjortdjur och vildsvin. Sikta i bogens bakkant och i höjdled mitt i framkroppen. Skjut endast sidskott mot oskadad björn! Illustratör: Björn Röken

Anmälan och besiktning

Fälld eller påskjuten björn ska snarast anmälas till respektive länsstyrelse. Det åligger skytten att ombesörja att besiktning blir genomförd. Länsstyrelsen har uppgifter om vilka besiktningsmännen är. Gör upp med någon av dessa hur det hela praktiskt ska genomföras. Fälld björn får givetvis passas och förflyttas till slakteri oavsett om den är besiktigad eller inte. Vid besiktning tas bl.a. tandprov. Tänk på att spärra upp käkarna med en tvärställd pinne innan likstelheten inträder. Besiktningsmännen hjälper till med provtagning och övrig pappersexercis. Denna besiktning och provtagning är gratis.

Fällavgifter med mera

Staten tar inte ut någon fällavgift på björn. Däremot kan enskilda markägare ta ut fällavgifter. Vill man sälja björnkött eller behålla skinnet ska man ha ett intyg från jordbruksverket. Detta hjälper besiktningsmännen till med. Björnkött för försäljning måste veterinärbesiktigas och omkostnader för detta står skytten för.

Gemensamhetsjakt över flera jaktområden

Björnar rör sig över mycket stora områden. Normalt för honor med ungar är ca 40 000
ha och för hannar ca 100 000-150 000 ha. För att kanske bättre lyckas med jakten och
samtidigt öka chansen att ha tillgång till bra hundar kan det vara idé att samordna
jakten över större områden.

Vid gemensamhetsjakt, där flera jaktlag samordnat björnjakten, fordras att deltagarna har jakträtt på det område som ska jagas. Jägare som jagar på annans område måste därför ha tillstånd av berörd jakträttshavare för att få delta i gemensamhetsjakten.

I vissa fall krävs samtycke av fastighetsägaren, till exempel vid så kallad kortjakt på bolagsmark. Vid jakt inom viltvårdsområde krävs att utomstående jägare löser gästkort eller särskilt jakträttsbevis på björn.

Möte med björn

Jägare är den grupp som träffar på flest björnar i naturen. Oftast undviker björnen själv
kontakt och de flesta björnmöten är helt odramatiska. Läs broschyren Björnmöten.
Den tar upp många tips och råd hur man bör hantera olika situationer som kan uppstå
när man stöter på en björn.

Licenstilldelning och regler för björnjakten

Någon gång under sommaren fattar Naturvårdsverket beslut om årets björnjakt. Det
omfattar tilldelningar, jakttider, jaktområden och regler kring jakten. På vår hemsida
kan man hitta all information kring detta. Viktigt att ta del av detta beslut innan jakten
börjar!


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2022-01-09 2022-08-18