Jakt på lodjur - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Lodjur i snö. Foto: Hans Ring

Lodjur i snö. Foto: Hans Ring

Jakt på lodjur

Information och förvaltning av lodjur.

 Licensjakt på lodjur

För att jaga lodjur måste man ha jakträtt. Dessutom måste alla som ska jaga lodjur vara registrerad i jägarregistret.
Läs mer och registrera dig här!

Tidigare Licensjakter på lodjur SVA (Statens veterinärmedicinska Anstalt)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  2007 2006 2005 2004

2016

2015

Ingen delegering av licensjakt inför 2015
Naturvårdsverket kan överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelsen. Inför vintern 2015 har ingen överlämning av beslutsrätten skett. Det beror på att lodjursstammen har minskat de senaste åren.
De senaste inventeringsresultaten för lodjur från vintern 2013/14 visar att lodjursstammen minskar och nu ligger strax under värdet för gynnsam bevarandestatus för arten. Björn, varg, lodjur och järv har ett skydd av art- och habitatdirektivet. Detta kräver att Sverige följer utvecklingen för rovdjuren så statusen inte försämras.

2014  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-10-31 2018-10-12 Madeleine Lewander