Svenska Jägareförbundet

Meny

Idag finns cirka 50 procent av den svenska lodjursstammen i Mellansverige och utgör världens tätaste lodjursstam. Foto: Mostphotos

Svenska lodjursstammen tätast i världen

Lodjursstammen uppskattas till cirka 1500-2000 djur. Idag finns cirka 50 procent av den svenska lodjursstammen i Mellansverige och utgör världens tätaste lodjursstam.

Konsekvenserna blir att rådjuren, lodjurens främsta föda, har minskat med 80%  i vissa trakter. Den innevarande vintern med sträng kyla och stort dnödkup kommer att decimera stammen ytterligare. Det innebär minskande jaktmöjligheter för jägarna och dessutom drabbas lodjuren själva av bristen på bytesdjur. Lodjuren konkurrrar även med vargen om rådjuren. Viltförvaltningen måste se till det samlade rovdjurstrycket. Det är ej en acceptabel viltförvaltning när bytesdjuren tar slut.

Avskjutningen inom renbetesområden måste öka rejält om samerna ska kunna fortsätta bedriva rennäring. Idag dödar lodjuren cirka 30 000 renar varje år.

Hur lever och vad äter lodjuren?

Det är få som någonsin får se ett lodjur, de är skygga djur och mest aktiva på nätterna. Lodjurens främsta föda är ren och rådjur, men dödar även mindre djur som harar. Ett lodjur tar ungefär ett rådjur i veckan. De cirka tusen lodjur som idag finns i Mellansverige konsumerar alltså närmare 50 000 rådjur varje år. Lodjur lever ensamma, det är endast hona med ungar som följs åt.

Vad är syftet med jakten?

Syftet med jakten är att reglera lodjurstammen på en nivå som gör att den överlever långsiktigt, utan att den blir så stor att den äventyrar andra intressen. Vargen och lodjuren konkurrerar till viss del om samma bytesdjur. I län med stor vargtäthet finns därför anledning att minska det samlade rovdjursrycket.

I renskötselområdet har riksdagen satt ett mål om 400 lodjur, idag finns drygt 800 djur. Den nu beviljade tilldelningen kommer inte att sänka stammen till de nivåer som riskdagen beslutat om.

Är den utrotningshotad?

Jakten är inget hot mot stammen, tvärtom. Lodjuret har haft en fantastisk ökning från ca 200 lodjur så sent som på mitten av 80-talet till dagens närmare 2000 djur. Vi har haft licensjakt på lo i sedan 1996  i Sverige. Under den perioden har 1130 lodjur fällts och stammen har samtidigt ökat och spridit sig till nya områden. Acceptansen för lodjur är stor även i områden där man vill reglera stammen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-11-03 2022-02-18