Diplomtest - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Jagande wachtelhund.

Wachtelhund. Foto: Niklas Liljebäck

Diplomtest

Här kan du se vilka regler som gäller för att diplomera hunden.

Regler för att diplomera hunden:

Hunden ska visa bra omdöme och energi.
Den ska visa förnuft och ska självmant kunna sök upp vildsvinen i hägnet.
Den ska visa sådan pondus och mod, att den utan alltför stor påverkan från föraren,
återgår till att jaga efter eventuella attacker från vildsvinen. Den får heller inte tillfoga vildsvinen skada, om detta sker avbryts testet omedelbart.

Hunden skall för godkännande inom 30 minuter efter att den släppts, samt visa att den kan visa att den kan arbeta under skallgivning under 15 min. Dock kan sammanlagd
skalltid endast räknas i hela minuter, innebärande att skalltid understigande hela minuter
inte kan sammanräknas. För att arbetet ska räknas måste hunden befinna sig inom
10 meter från vildsvinet/en, då ett sådant avstånd vanligen krävs för att man med
säkerhet ska kunna lokalisera vildsvinet/en.

Om bedömaren anser att det finns anledning att återkalla hunden, kan ett andra släpp göras.
Hunden får dock inte vara i närkontakt med vildsvinen totalt mer än 30 minuter.
För godkännande ska hunden vara kopplad inom den total provtiden på 60 minuter.
Om en hund attackerar vildsvinen med överdriven eller ihållande aggressivitet ska testet omedelbart avbrytas.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-17 2018-04-17