Svenska Jägareförbundet

Meny

Det finns tips från myndigheter som naturligtvis bör följas och vi listar några här nedan, men ytterst måste var och en ta ansvar för att inte sprida covid-19 vidare. Foto: Madeleine Lewander

Jakten och covid-19 - några tips

Hjälp varandra att göra jakten säker – även när det kommer till smittspridning av Covid-19.
För att kunna ha en trevlig samvaro och känna sig bekväm i att kunna delta i jakten ger vi här några tips om hur riskerna för smittspridning kan minimeras.

Hjälp varandra att göra jakten säker – även när det kommer till smittspridning av Covid-19. Foto: Madeleine Lewander

Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte bidrar till smittspridning. Därför bör vi värdera och tänka till kring alla kontakter vi tar och får genom jakten. Detta börjar redan med träningsskyttet inför jakten via årsmöten till hämtningen av kött efter styckning.

Det finns tips från myndigheter som naturligtvis bör följas och vi listar några här nedan, men ytterst måste var och en ta ansvar. Det kommer en jakt även nästa år. Följ noga de aktuella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Riskanalys

Inled med att göra en riskanalys och komplettera med egna punkter.
Länk till Folkhälsomyndigheten angående anordnande av arrangemang

Ha personlig kontakt med alla deltagare i jakten och säkerställ att alla har samma information om vad som gäller vid jakten. Säkerställ vid första träff innan jakten att alla förstått och kommer att följa råden.

Att tänka på för alla:

 • Bara friska (symptomfria) personer deltar under jakten. Har man varit sjuk, gäller minst två dagar utan symptom för att delta. Människor med symptom avvisas omedelbart från jakten.
 • Handhälsning ska undvikas för att motverka smittspridning. Avstånd överlag bör hållas. Minst 1,5 meter.
 • Äldre +70 och sårbara personer i riskgrupper bör inte närvara eller medverka vid större samlingar.
 • Vid längre resor i bil bör man helst endast åka med personer i det egna hushållet. Tänk igenom ett eventuellt delat boende i jaktkoja.

Att tänka på för arrangör:

 • Se till att samlingar i största möjliga mån hålls utomhus.
 •  I dagsläget gäller fortsatt förbud på över 50 personer. Går det att dela upp jaktlaget i mindre grupper så gör det även om man är betydligt färre än 50 personer.
 • Man bör helst avstå från gemensam matlagning men om det ska förekomma bör det ske utomhus och med egna tallrikar och bestick.
 • Särskild hänsyn för åldersgruppen 70+ eller riskgrupp.
 • Det ska finnas goda möjligheter till att tvätta händer med tvål och vatten eller tillgång till handsprit för alla.
 • Slakt ska vara upplagd på ett sätt att folk håller avstånd till varandra. Avdela vilka som ansvarar för slakt, städning med mera. Tänk på hygienen.
 • Rengöring av gemensamma verktyg, maskiner mm ska göras efter varje användning.
 • Omklädning bör inte förekomma inomhus i gemensamma lokaler.
 • Bara de som är nödvändiga för att jakten ska kunna genomföras ska vara på plats.
 • Sätt upp allmänna råd om att hålla god hygien. Du hittar goda råd hos Folkhälsomyndigheten >>
 • Undvik helst, men om gemensam toalett används, så se till att den städas regelbundet.

 

Ytterligare tips från våra jaktlag!

Transport till och från pass

 • Försök använda egen bil under jakten

Fällt vilt

 • Undvik att samlas på platsen.
 • Passkytt tar ur, max två medhjälpare. Använd handskar.

Uttransport av vilt från skog

 • Fyrhjuling och pulka används i möjligaste mån i stället för draglag
 • Vilt vinschas upp på släp

Flåning och styckning

 • Görs ej av riskgrupp
 • Max tre "flåare"/styckare per vilt, förutom slaktare
 • Handskar och munskydd bör används av "flåare"/styckare
 • Använd munskydd

Utlämning kött

 • Högst tre kötthämtare åt gången


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2020-10-05 2022-06-21