Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Älgskytteprov

Utländska jägare som ska jaga älg i Sverige bör, med hjälp av sin jaktvärd, försöka ordna så att de före jakten får skjuta på en älgskyttebana.

Många markägare och jaktvärdar ställer krav på att älgjägarna ska ha klarat godkänt prov för älgskyttemärket i brons för att få delta i älgjakten.

Vid provet skjuter man på en älgfigur i naturlig storlek på 80 meters avstånd.
I provet ingår skjutning mot både stillastående och löpande älg.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-30 2022-02-02