Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Eftersök med hund

Den svenska jaktlagstiftningen är mycket strikt. Inte minst gäller detta vid inträffad skadskjutning. För bland annat all klövviltjakt finns en tvingande bestämmelse om att en hund, som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt, skall kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Viss fågeljakt får överhuvudtaget inte bedrivas utan att hund finns med vid jakten.

Det ankommer emellertid på den svenske jaktvärden att se till att dessa bestämmelser kan efterlevas - erforderliga hundar skall kunna hämtas till jaktområdet inom föreskriven tid alternativt finnas med vid jakten.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-30 2022-02-02