Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Hanna Oscarsson

Jägarna

Intresset för jakt är stort i Sverige. Det finns nästan 300 000 jägare, varav cirka 155 000 är frivilligt anslutna till Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundet är en ideell organisation med huvuduppgift att ta tillvara jaktens och jägarnas intressen. Många av jägarna är markägare men mer än hälften arrenderar mark eller är med i jaktsammanslutningar som gör det möjligt för dem att få bedriva jakt.

Sedan 1985 måste alla nytillkommande jägare avlägga jägarexamen. I en fullständig jägarexamen ingår fem olika delar - teoretiska och praktiska. Jägarexamen är ett krav för att få tillstånd att inneha jaktvapen.

Utländska gästjägare kan emellertid få tillstånd att medföra och i Sverige använda jaktvapen, som de innehar i sitt hemland.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-30 2022-02-02