Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Jonas Rönnbro / Mostphotos

Jaktsäsongen

Jaktsäsongen i Sverige omfattar i huvudsak hösten och vintern (augusti-februari). Jakttidens start och längd för en viltart kan variera avsevärt inom olika delar av Sverige. Det är därför nödvändigt för den utländska jägaren att genom jaktvärden noga ta reda på vilka jakttider som gäller för det område man avser att jaga i.

Älgjakten i södra och mellersta Sverige startar i början av oktober och pågår cirka tre månader. I norra Sverige startar älgjakten i början av september.

Jakttiden för rådjur är lång. Den börjar den 16 augusti med jakt på hornbärande djur. I södra och mellersta Sverige blir kiden tillåtna den 1 september. Från och med den 1 oktober är alla rådjur tillåtna. Rådjursjakten slutar den 31 januari. Vissa län har också jakt på hornbärande rådjur under tiden den 1 maj - 15 juni.

Jakttiderna i Sverige ses numera över ungefär vart tredje år. Det är regeringen som fastställer jakttiderna. Det förekommer att jakträttshavarna av olika skäl begränsar den fastställda jakttiden för viss viltart - till exempel genom att börja jakten senare eller genom att avlysa jakten före slutdatum.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-30 2022-02-02